Aktuální informace o naplnění kapacity táborů

► TRD SLUNEČNICE 2018 (24.06. – 29.06.2018) – přihlášku podalo: 15 dětí a 13 plnoletých (9 rodin)
– Závaznou přihlášku na TRD SLUNEČNICE naleznete ZDE
– Seznam přijatých přihlášek je umístěn ZDE
Cena poukazu 900,- Kč – každé dítě
Cena poukazu 1.100,- Kč – každý plnoletý

► LDT SLUNCE 2018 (30.06. – 14.07.2018) – přihlášku podalo: 60 + 5 dětí  JE OBSAZENO – Případné další přihlášky budou přijímány už jen na pozice náhradníků a to v pořadí jak budou doručeny
– Závaznou přihlášku na LDT SLUNCE naleznete ZDE
– Seznam přijatých přihlášek je umístěn ZDE
Cena poukazu 3.000,- Kč

► LDT SLUNÍČKO 2018 (19.08. – 25.08.2018) – přihlášku podalo: 24 dětí +1  JE OBSAZENO  Případné další přihlášky budou přijímány už jen na pozice náhradníků a to v pořadí jak budou doručeny
– Závaznou přihlášku na LDT SLUNÍČKO naleznete ZDE
– Seznam přijatých přihlášek je umístěn ZDE
Cena poukazu 1.400,- Kč

POZOR uzávěrka první etapy výběru přihlášek bude už v pátek 27.04.2018 – pokud nebude kapacita jednotlivých táborů naplněna – bude distribuce přihlášek pokračovat až do zahájení takového tábora anebo naplnění jeho kapacity.
V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to pouze  osobně anebo korespondenčně na kontaktní adresu.

UPOZORŇUJEME:
že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je nově Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Případné dotazy vám rád zodpoví hospodář táborů Vítězslav Bumba buď přes kontaktní formulář, nebo tel. 602 434 576.

Stav počtu dětí k 20.04.2018 (14:00)

Mimořádné vydání Zpráv ze ZŠ bratří Fričů Ondřejov: