Tábor SLUNCE 2017

Tábor SLUNCE 2017 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 01.07.2017 do soboty 15.07.2017 tj.15 dnů.

Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje osobně buď paní Blanka Kyclerová v Ondřejově a to pouze ve školní družině, nebo mohou být osobně také odevzdány, anebo zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Program tábora
Tábor se nachází v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Děti celou dobu tábora budou v přírodě, tedy bez televize rádia, videa, PC a internetu. Každý den budou soutěžit, absolvovat celotáborovou hru na téma Divoký západ, poznávat základní místa okolí tábora. Formou činnosti služebního oddílu se budou podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.

Personální zajištění
Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, prostřednictvím programových pracovníků a u každého oddílu jeho vedoucím a praktikantem. Strava bude připravována profesionálním kuchařem a kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech. Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora. Zdravotní dohled je zajištěn lékařkou s několikaletou praxí na dětských táborech.

Kapacita
Tábor pojme maximálně 60 dětí, které budou rozděleny do 6 smíšených oddílů. Každý oddíl bude mít svého vedoucího a praktikanta.

Stravování
Stravování bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a postelí.

Termíny a doprava

 • Distribuce Závazných přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte byla zahájena ve středu 22.03.2017. Od tohoto termínu jsou také Závazné přihlášky ke stažení na internetových stránkách v části Aktuální formuláře.
 • Uzávěrka pro podání přihlášek byla 28.04.2017 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
 • Rodiče přijatých dětí budou pozváni na informativní schůzku účastníků tábora, která proběhne ve čtvrtek 18. května 2017 od 18ti hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově. Zde budou podány veškeré informace o táboře, rodičům budou předány také propozice a seznam s doporučeným vybavením. Bude zde možno zaplatit i cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si „Fakturu“ pro platbu převodem na transparentní Bú.
 • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2017 buď v hotovosti u paní Blanky Kyclerové ve školní družině ZŠ v Ondřejově, nebo převodem na transparentní Bú, kdy variabilní symboly pro platby zaměstnavatelů budou sděleny jednotlivým rodičům na informativní schůzce. V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
 • Doprava dětí na základnu v Kletečné je zabezpečena pořadatelem tábora – letos výjimečně z Chocerad – na letošní tábor jedeme železným ořem zvaný Posázavský Pacifik.
 • Sraz k odjezdu na tábor bude 01.07.2016 v 07:30 hodin u Sokolovny v Choceradech (nedaleko kostela). Přistavená „Ávie“ na kufry bude tamtéž – přebírání dětí a zdravotní prohlídka bude v místní Sokolovně.
 • Z důvodu odjezdu vlakem v 9:24 z Chocerad prosíme o včasný příchod – vlak nečeká.
 • Prvním společným jídlem bude táborová večeře – proto do baťůžku prosím přibalte svačinu, oběd a láhev s pitím, pláštěnku a na nohy výletovou obuv.
 • Před odjezdem prosím věnujte zvýšenou pozornost vším a příbuzným breberkám žijícím ve vlasech. Děti budou při odjezdu prohlédnuty zdravotnicí a stejně jako jiné infekční choroby ani vši nejsou na našem táboře vítány a proto děti, které je budou mít, nebudou na tábor přijaty.
 • Předpokládaný návrat do Ondřejova z tábora je 15.07.2017 po 16:00 hodině – návratové autobusy budou přistaveny pro všechny děti – proto prosím respektujte předpokládaný konec tábora a neodvážejte děti předčasně již v pátek po Velkém ohni.
 • V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
 • V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.