Tábor SLUNEČNICE 2018

Tábor SLUNEČNICE 2018 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 24.06. do pátku 29.06.2018 tj. 5 dní.

Cena poukazu byla stanovena na:
900,- Kč každé dítě
1.100,- Kč každý plnoletý

Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi, především předškolního věku (3-6 let). Primárně pro ně bude program připraven. Po dohodě s hlavní vedoucí tábora je možná i účast dítěte jiného věku.

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  – v části Aktuální formuláře pro rok 2018 (Pravé boční menu dole).

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete  v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.
Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte byl realizován do připravené „schránky“ v prostorách podatelny Obecního úřadu v OndřejověChoceradská 62 (Schránka byla přístupná každý všední den v úterý, čtvrtek a pátek v čase 8:00 – 14:00 hodin,  pondělí 08:00 – 18:00 a středa 08:00 – 17:00 hodin s polední přestávkou):

Nyní mohou být odevzdány již jen osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. 
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Úvodem
Již přes 42 let každoročně pořádáme 14ti denní tábor SLUNCE pro děti školou povinné. V posledních letech určený pro žáky 3. – 9. tříd základní školy.
Od roku 2008 se k našemu velkému SLUNCI, přidalo i menší SLUNÍČKO – týdenní tábor pro menší děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.
SLUNEČNICE, tábor pro rodiče s dětmi, je naším nejnovějším počinem. Vznikl v roce 2015 z iniciativy vedoucích, kteří chtěli se svými nejmenšími prožít táborovou atmosféru a zažít plno legrace a dobrodružství v partě fajn lidí.
Naší starostí je zajištění stravy, ubytování, zdravotní péče a částečně i programu. O tom, jaký tábor nakonec bude, ale rozhodují hlavně samotní účastníci.
Vítáme především aktivní rodiny, které se chtějí podílet na vytvoření nezapomenutelných zážitků.

Cílem tábora SLUNEČNICE je
• užít si společně strávený týden v přírodě
• posílit komunitu rodičů a dětí kolem Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
• seznámit děti i rodiče s prostředím i fungováním tábora a jeho personálem

Termín tábora
je stanoven tak, abychom vám a vašim dětem mohli nabídnout komfort plně připravené základny. A to je možné pouze, když je základna připravena na příjezd dětí tábora SLUNCE.

Délka tábora
Víme, že příprava na týden v přírodě je během pracovního týdne náročná, stejně tak i následný návrat. Proto jsme příjezd na tábor naplánovali na nedělní poledne, odjezd pak na páteční ráno. Pětidenní délka tábora je stanovena s ohledem na délku dovolených dospělých i věk dětí.

Kapacita
S ohledem na velikost základny je kapacita stanovena na 24 dětí s doprovodem. Doprovod pro děti jedné rodiny mohou tvořit maximálně 2 dospělí.

Program tábora
Chystáme pro vás hry, tvoření, soutěže, které si užijeme společně s dětmi, ale také zábavu a chvíle oddechu pro dospělé a děti zvlášť. Nakoukneme, jak vypadá táborový režim, ale nic nebudeme přehánět 🙂 Beze zbytku využijeme potenciál základny, personálu i účastníků.

Táborová základna
Tábor se koná v tichém lesním údolí nedaleko obce Kletečná. Na základně se nachází několik dřevěných staveb. V jedné z nich je umístěna kuchyně, jídelna, umývárna, sprchy, v další je zdravotnická ošetřovna. Samostatně stojí suché záchody. Máme také strážní věž. Zásobování pitnou vodou je zajištěno z kolaudované studny v lese nad táborem s každoročním atestem. Pro lepší představu o místě konání navštivte táborovou fotogalerii.

Stravování 
bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. K dispozici bude čaj a voda po celý den. Káva na požádání v kuchyni. Veškeré jídlo bude připravováno zkušeným personálem. Na diety, potravinové alergie a specifické stravovací návyky účastníků nemůže být brán zřetel.

Ubytování
Účastníci budou ubytováni v plátěných stanech s dřevěnou podsadou. Každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a dvěma dřevěnými postelemi bez matrací. Každá rodina může mít k dispozici dva takovéto stany.

Táborový řád (výňatek)
Na táboře se k sobě navzájem chováme ohleduplně, slušně a přátelsky. Tykáme si.
Po celou dobu tábora nesou za své děti plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
Účastníci tábora nesmí vstupovat do míst určených pro personál – především do prostoru kuchyně, technického a administrativního zázemí.
V táboře udržujeme pořádek! Zvláště v jídelně si po jídle uklízíme nádobí a umožňujeme tak mít prostor připravený pro hry.
Účast na programu je dobrovolná. Pokud se programu nechceme účastnit oznámíme to programové vedoucí a nerušíme ostatní od programu.
Z preventivních důvodů je zakázáno pít vodu z vodovodu.
Během dne a programu s dětmi je zakázáno pití alkoholu a kouření. Mimo uvedené je možné kouřit  pouze v „kuřárně“, která je na určeném místě mimo tábor.
 
Termíny a doprava
Distribuce Závazných přihlášek byla zahájena v pondělí 2.04.2018. Od tohoto termínu jsou také Závazné přihlášky ke stažení na internetových stránkách v části Aktuální formuláře. Uzávěrka pro podání přihlášek bude 27.04.2018 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
• Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2018 převodem na  Transparentní účet u Fio banky: 39601 39601/2010, kdy variabilní symbol pro platby bude datum narození přihlášených dětí a jméno i příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu.
V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
Doprava na a ze základny v Kletečné je individuální. Parkování po celou dobu konání tábora bude možné v blízkosti základny.

Příjezd na tábor bude 24.06.2018 od 12:00 do 14:00 hodin.
Odjezd z tábora bude 29.06.2018 do 11:00 hodin.

• V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatých účastníků (rodiny) vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
• V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora a nebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně a nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu.

V průběhu celého tábora budou vaši blízcí prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.

Pokud máte nějaké další dotazy, ráda vám je zodpoví Lucie Vaňková na e-mailu: luandva@seznam.cz, nebo tel. 723 190 105.