O základně

Všechny naše tábory realizujeme na vlastní základně. Uplynulo hodně času od prvních terénních úprav, přes období budování a velkých staveb až po současnou údržbu a rozvoj detailů. Výsledkem je nyní plnohodnotné zázemí, krásně zasazené do lesního údolí. Do Údolí ticha.  

Charakteristika táborové základny

Kapacita: Maximálně 100 účastníků na jednom běhu (74 dětí, 26 personál)

Trvalé stavby: Stravovací a hospodářský komplex (kuchyň, jídelna, krb, sklady, umývárna, sprchy), Ošetřovna + izolace (2+2), Strážní věž, Sklípek na ovoce a zeleninu, Sklípek na mléčné výrobky, Záchody – suché 4+1 páni, 4+1 dámy

Dočasné stavby: Sušárna, Strážní budky, Stany

Stany: S podsadou (dřevěnou, plátěnou) všechny s dřevěnou podlahou

Zdravotní zajištění: Ošetřovna, 2+2 lůžka izolace

Zásobování pitnou vodou: Studna (kolaudovaná) v lese nad táborem s každoročním atestem

Způsob zajištění stravování: 5x denně – vlastní táborová kuchyně a jídelna 

Způsob likvidace organických odpadů: Kompostování v odpadové jámě

Způsob likvidace ostatních pevných odpadů: Popelnice – (odvoz dle potřeby na městskou skládku v Humpolci)

Způsob likvidace odpadních vod: Jímka – (následná likvidace na ČOV Humpolec)

Počet výtokových ventilů a sprch: v umývárce 10+10, 1+1

Autor kresby: © 1999 Cyril Polášek

12.05.2018: Hlavní: 148,26 m3, Kuchyně: 24,01 m3 ,Teplá: 50,21 m3