Tábor SLUNCE 2019

Tábor SLUNCE 2019 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 29.06.2019 do soboty 13.07.2019 tj.15 dnů.

Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

PŘIHLÁŠKY

 • Přihlášky jsou ke stažení od 1.4.2019 pouze na adrese slunce.net – v části Aktuální formuláře pro rok 2019 (Pravé boční menu dole).
 • Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.
  Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.
 • Příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49 (Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:30 – tedy v době otevíracích hodin obchodu)

Nebo mohou být odevzdány osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

 • !!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!
 • Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Program a informace o táboře

Velkou změnou na letošním táboře bude návrat k oddílům rozděleným podle věku. Věříme, že tradiční oddílové uspořádání naváže na historii tábora v Kletečné a přinese dětem ještě více soutěžení, pospolitosti a zážitků.

Personální zajištění
Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, převážně tedy programových pracovníků a vedoucích oddílu s praktikanty. Strava bude připravována profesionálním kuchařem a kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech. Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora. Zdravotní dohled je zajištěn lékařkou.

Informace k programu
Tábor se nachází v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Děti celou dobu tábora budou v přírodě. Každý den budou soutěžit v celo táborové hře na motivy příběhů  Asterixe & Obelixe.
Budeme poznávat místa v okolí tábora. Učit se žít v přírodě. Naučíme si připravit dříví, jak rozdělat oheň, jak si uvařit i jak přespat pod širým nebem. Děti se budou ve služebním oddílu podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.

Kapacita
Tábor pojme maximálně 64 dětí, které budou rozděleny do 6 – 8 oddílů (dle naplnění kapacity). Oddíly budou rozděleny dle pohlaví a věku. Každý oddíl bude mít svého vedoucího a praktikanta.

Stravování
Stravování bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou (každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a 2 postelemi) nebo v plátěných stanech s ocelovou konstrukcí (Také vybaveny dřevěnou podlahou a postelemi)

Termíny a doprava

 • Distribuce Závazných přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte bude zahájena 01.04.2019. Od tohoto termínu jsou Závazné přihlášky ke stažení pouze na internetových stránkách v části Aktuální formuláře (Pravé boční menu dole).
 • Uzávěrka pro podání přihlášek bude 26.04.2019 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
 • Rodiče přijatých dětí budou pozváni na informativní schůzku účastníků tábora, která proběhne ve čtvrtek 16.5.2019 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově. Zde budou podány veškeré informace o táboře, rodičům budou předány také propozice a seznam s doporučeným vybavením. Pouze zde bude možno zaplatit cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si pro firmu Fakturu pro případnou platbu převodem na transparentní Bú.
 • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2019, buď v hotovosti na informativní schůzce a nebo pak již jen převodem na Transparentní účet u Fio banky: 39601 39601/2010, kdy variabilní symbol pro platby bude datum narození přihlášených dětí a jméno i příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu.
  V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
 • Doprava dětí na základnu v Kletečné je zabezpečena pořadatelem tábora.
 • Sraz k odjezdu na tábor bude 29.6.2019 v 08:00 hodin u základní školy v Ondřejově. Přistavený nákladní automobil na kufry bude tamtéž – přebírání dětí a zdravotní prohlídka proběhne v místní škole.
 • Prvním společným jídlem bude táborový oběd – proto do baťůžku prosím přibalte pláštěnku a na nohy výletovou obuv. NEpřibalujte prosím zbytečně jídlo (řízky a podobné) do tábora to je kousek a dobroty následně končí v bříšku myší a mravenců.
 • Před odjezdem prosím věnujte zvýšenou pozornost vším a příbuzným breberkám žijícím ve vlasech. Děti budou při odjezdu prohlédnuty zdravotnicí a stejně jako jiné infekční choroby ani vši nejsou na našem táboře vítány a proto děti, které je budou mít, nebudou na tábor přijaty.
 • Předpokládaný návrat do Ondřejova z tábora je 13.07.2019 po 16:00 hodině – návratové autobusy budou přistaveny pro všechny děti – proto prosím respektujte předpokládaný konec tábora a neodvážejte děti předčasně již v pátek po Velkém ohni.
 • V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
 • V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora a nebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně a nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.

UPOZORŇUJEME:
že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je nově Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Případné dotazy vám rád zodpoví Vedoucí tábora Pavel Vaněk 734 848 174 nebo pověřený hospodář spolku Vítězslav Bumba buď přes kontaktní formulář, nebo tel. 602 434 576.