Tábor SLUNÍČKO 2024

 

Tábor SLUNÍČKO 2024 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 28. 7. 2024 do soboty 3. 8. 2024 tj. 7 dní.

Cena poukazu byla stanovena na 2.500,- Kč

Tábor je určen pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  

Konečné přijetí dítěte nezáleží pouze na pořadí přihlášek, které je jedním z hlavních kritérií, ale i na možnostech personálu a oddílovém a táborovém obsazení.

  1. Berte prosím na vědomí, že jsou přednostně přijímány rodinní příslušníci pracovníků DO Slunce. (Tábor by bez jejich pomoci nešel uskutečnit 😊)
  2. Po vybrání a kontrole všech náležitostí přihlášky, včetně kontroly posudku o zdravotní způsobilosti naší zdravotnicí postupují děti do oddílů v pořadí, v jakém byla přihláška přijata až do naplnění kapacity jednotlivých oddílů.

Na webu bude zveřejněn seznam přijatých dětí (kontrola přihlášek zdravotnicí a rozdělení do oddílů proběhne po naplnění kapacity tábora, případně uzávěrce přihlášek). O přijetí vašeho dítka vás budeme informovat také emailem.

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete  v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a  posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49.

Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:00 hodin – tedy v době otevíracích hodin obchodu.

Nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Marta Janoušková
Pod Horkou 461
251 65  Ondřejov

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány!!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.

Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány kompletní a se všemi náležitostmi.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

O táboře

Od roku 2008 pořádáme tábor pro malé děti na vlastní základně v Kletečné u Humpolce. Kapacita tábora je 24 míst. Cílem tábora SLUNÍČKO je přinést dětem krásný týden plný zážitků a dobrodružství a připravit je na absolvování tábora SLUNCE, jehož program, tempo a charakter vyžadují od dětí určitou samostatnost, orientaci a zdatnost.

Termín tábora

Počínaje ročníkem 2023 je termín tábora přesunutý na období přelomu července a srpna. 

Pro většinu dětí, které se tábora zúčastní, to bude možná první delší odloučení od rodičů. I z tohoto důvodu jsme připravili program jen na 7 dní, které však zcela vyplníme bohatým programem, který dětem umožní seznámit se s prostředím naší základny a zároveň si přivést zpět mnoho zážitků, o kterých vám budou dlouze vyprávět.

Program tábora

Umístění táborové základny nabízí širokou škálu činností, které rádi využíváme. Děti budou permanentně v přírodě, budeme soutěžit, budeme si hrát, poznáme základní místa okolí, vyzkoušíme si táborový režim a s tím spojené povinnosti. Vše samozřejmě přizpůsobené věku a zdatnosti dětí.

Program a samotný doprovod na táboře zajišťuje zkušený personál vybraný i s ohledem na věk dětí a jejich potřeby. Zdravotní dohled je zajištěn zdravotnicí s pravidelnou praxí na dětských táborech.

Stravování

Je zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni zkušeným personálem.

Ubytování

Děti jsou ubytovány ve velkokapacitním „vojenském“ stanu. Toto řešení jsme zvolili záměrně a každý ročník nám znovu potvrzuje, že pokud jsou děti pohromadě, lépe snášejí odloučení od rodičů. Navíc v případě deštivého počasí udržíme vše déle suché. Spát budou na dřevěných postelích s matrací.

Návštěvy

jsou v průběhu tábora nežádoucí.

Termíny a doprava

Uzávěrka pro podání přihlášek je 26.04.2024 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.

Schůzka rodičů – termín informativní schůzky rodiče obdrží emailem včetně všech důležitých informací.

Platba ceny poukazu bude letos možná pouze převodem na transparentní Bú.

Cenu poukazu je nutno zaplatit do 1.6.2024 převodem na Transparentní účet u Fio banky: 39601 39601/2010, kdy variabilní symbol pro platby bude datum narození přihlášených dětí a jméno i příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu.

V případě potřeby vystavení Faktury pro zaměstnavatele bude tato zaslána e-mailem – dle vyplněných požadavků v Závazné přihlášce.

V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.

Doprava dětí na a ze základny v Kletečná je individuální

Příjezd na tábor bude 28.7.2024 od 10:00 do 11:00 hodin.

Odjezd z tábora bude 3.8.2024 od 9:00 do 10:00 hodin.

V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.

V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora a nebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně a nebo korespondenčně.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně informováni o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.

UPOZORŇUJEME:

že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je sice Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, ale s ohledem na epidemiologickou situaci a doporučení hygieniků může být vyžadován jeho vystavení v letošním roce. Pokud tato situace nastane, tak vás o tom budeme informovat.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme přes kontaktní formulář.