Tábor SLUNCE 2015

Tábor SLUNCE 2015 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 27.06.2015 do soboty 11.07.2015 tj.15 dnů.
Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje pouze osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově ve školní družině, dále mohou být předány, nebo zaslány korespondenčně na kontaktní adresu:

DO SLUNCE
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Program tábora
Tábor se nachází v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Děti celou dobu tábora budou v přírodě, tedy bez televize rádia, videa, PC a internetu.
Každý den budou soutěžit, absolvovat celotáborovou hru, poznávat základní místa okolí tábora. Formou činnosti služebního oddílu se budou podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.

Personální zajištění

Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, prostřednictvím programových pracovníků a u každého oddílu jeho vedoucím a praktikantem.
Strava bude připravována profesionálním kuchařem a kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech.
Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora.

Kapacita
Tábor pojme maximálně 74 dětí, které budou rozděleny do 8 smíšených oddílů. Každý oddíl bude mít svého vedoucího a praktikanta.

Stravování
Stravování bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a postelí.

Termíny a doprava

  • Distribuce Závazných přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte byla zahájena 29.03.2015 a bude pokračovat až do naplnění kapacity tábora.
  • Rodiče přijatých dětí budou pozváni na informativní schůzku účastníků tábora, která proběhne v úterý 5. května 2015 od 18ti hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově. Zde budou podány veškeré informace o táboře, rodičům budou předány také propozice a seznam s doporučeným vybavením. Bude zde možno zaplatit i cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si „Fakturu“ pro platbu převodem na .
  • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2015 u Blanky Kyclerové ve školní družině ZŠ v Ondřejově, nebo převodem na , kdy variabilní symboly pro platby zaměstnavatelů budou sděleny jednotlivým rodičům na informativní schůzce. V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
  • Doprava dětí na základnu v Kletečné je zabezpečena provozovatelem tábora z Ondřejova.
  • Sraz k odjezdu na tábor bude 27.06.2015 v 08:00 hodin před ZŠ Ondřejov.
  • Předpokládaný návrat z tábora je 11.07.2015 po 15:00 hodině.
  • V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
  • V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.