O organizaci

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s. vznikla z kolektivu nadšenců, který od roku 1976 pořádal letní dětské tábory. Od roku 1990 působíme samostatně pro děti z Ondřejova a jeho okolí. Od května 2015 naše Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s., dle povinností vyplývajících z Nového občanského zákoníku, pokračuje ve své činnosti jako zapsaný spolek.

V průběhu tohoto relativně dlouhého období byla vybudována vlastní táborová základna v Kletečné u Humpolce.

Již přes čtyřicet let připravujeme letní dětský tábor SLUNCE pro děti ve věku 9-15 let v prvních čtrnácti dnech prázdnin. Tábor, který pamatuje již několik generací prarodičů, rodičů a dětí. Tábor, kde tradice je něčím, o co se s nadšením opíráme rok, co rok.

Dalším naším stavebním kamenem je pořádání letního dětského tábora SLUNÍČKO, který je od roku 2008 jakousi přípravou na tábor Slunce. Je určen dětem ve věku 6-8 let a ukazuje těm nejmenším, jak krásné může být táboření v přírodě.

Od roku 2015 pořádáme i tábor pro rodiče s dětmi předškolního věku SLUNEČNICE, kde mají tyto rodiny prostor poznat, či zavzpomínat na táboření a prožít aktivní týden s kamarády v přírodě.

U příležitosti oslav 40ti let našeho táboření jsme založili Sluneční síň cti tábora v Kletečné a v roce 2016 do ní uvedli prvních 10 členů.

V rozmezí let 1997 – 2001 byly pořádány Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov a DOMEČEK Integrované středisko pro děti a mládež DIAKONIE A MISE církve ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ zotavovací akce pro handicapované děti a děti z dětských domovů. Ve spolupráci s organizací VRSTEVNICE byly také pořádány zotavovací akce pro mládež od 15 let. Všechny tyto aktivity byly realizovány i za vydatné pomoci občanského sdružení OK centrum SM.


Rada Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s.:


Pavel Vaněk
, předseda
Tomáš Vaněk, člen rady
Pavel Svoboda, člen rady 

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 62691
Datum zápisu: 20. května 2015
Sídlo: Choceradská 62, 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo: 040 96 410


Právní forma:
Spolek

Transparentní účet:  39601 39601/2010                   Depozit: 2801500506/2010

Účel:

Účelem spolku je zajišťování a organizování: volnočasových aktivit dětí a mládeže, pořádaní kulturních a sportovně rekreačních akcí, poznávacích výletů a pobytů, zotavovacích akcí, táborů pro děti a mládež, vzdělávacích a zábavných programů.

Název nejvyššího orgánu: Valná hromada

Statutární orgán: Rada