Tábor SLUNCE 2020

Distribuce závazných přihlášek byla zahájena v úterý 26. května 2020.

Tábor SLUNCE 2020 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 27.06.2020 do soboty 11.07.2020 tj.15 dnů.

Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

PŘIHLÁŠKY

 • Přihlášky jsou ke stažení od 26.5.2020 pouze na adrese www.slunce.net – v části Aktuální formuláře pro rok 2020 (Pravé boční menu dole).
 • Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.
  Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.
 • Příjem vyplněných originálů přihlášek a letos vystavených (aktuálních) posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49
  Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:00 hodin – tedy v době otevíracích hodin obchodu.

Nebo mohou být odevzdány osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

 • !!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!
 • Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.
 • S ohledem na epidemiologickou situaci a doporučení hygieniků MUSÍ BÝT POSUDEK AKTUÁLNÍ – tedy vystaven v letošním roce. Posudky vystavené v loňském roce (a jinak platné 24 měsíců) nebudou akceptovány.

Program a informace o táboře
Děti budou rozděleny do oddílů dle věku, jak tomu bylo již v minulém roce, kdy jsme se vrátili k původní tradici tábora. Věříme, že takové oddílové uspořádání naváže na historii tábora v Kletečné a přinese dětem ještě více soutěžení, pospolitosti a zážitků.

Personální zajištění
Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, převážně tedy programových pracovníků a vedoucích oddílu s praktikanty. Strava bude připravována kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech. Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora. Zdravotní dohled je zajištěn lékařkou.

Informace k programu
Tábor se nachází v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Děti celou dobu tábora budou v přírodě. Každý den budou soutěžit v celo táborové hře kde bude jako hlavní téma Harry Potter. Proto žádáme maminky, babičky, tatínky nebo děti o zhotovení kouzelnického hábitu.

Hábit lze vyrobit více způsoby:

 • ušít nový z kusů látek
 • nebo vyrobit ze staré velké mikiny nebo trička s dlouhým rukávem – rozříznout přední část na dvě půlky svisle (viz mikiny s předním zipem) a ke spodní části došít potřebný kus látky. pozn. při spodním lemu mikiny s pružnou gumou je dobré tuto gumu odstranit.
 • jiné způsoby
 • případně lze zakoupit hábit z internetového obchodu

  Hábit má být celý černý, délka po kotníky, nejlépe s kapucí

Budeme však také poznávat místa v okolí tábora. Učit se žít v přírodě. Naučíme si připravit dříví, jak rozdělat oheň, jak si uvařit i jak přespat pod širým nebem. Děti se budou ve služebním oddílu podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.

Kapacita
Tábor pojme maximálně 50 dětí, které budou rozděleny do 5 – 6 oddílů (dle naplnění kapacity). Oddíly budou rozděleny dle pohlaví a věku.

Stravování
bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou (každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a 2 postelemi) nebo v plátěných stanech s ocelovou konstrukcí (Také vybaveny dřevěnou podlahou a postelemi)

Návštěvy
jsou v průběhu tábora nežádoucí a to i s ohledem na epidemiologická opatřeni.

Termíny a doprava

 • Distribuce Závazných přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte byla zahájena 26.05.2020. Od tohoto termínu jsou Závazné přihlášky ke stažení pouze na internetových stránkách v části Aktuální formuláře (Pravé boční menu dole).
 • Uzávěrka pro podání přihlášek je 14.06.2020 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
 • Schůzka rodičů s ohledem na epidemiologickou situaci letos NEBUDE pořádána. Rodiče obdrží všechny důležité informace e-mailem.
 • Platba ceny poukazu bude letos možná pouze převodem na transparentní Bú.
 • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 19.06.2020 převodem na Transparentní účet u Fio banky: 39601 39601/2010, kdy variabilní symbol pro platby bude datum narození přihlášených dětí a jméno i příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu.
  V případě potřeby vystavení Faktury pro zaměstnavatele bude tato zaslána e-mailem – dle vyplněných požadavků v Závazné přihlášce.
  V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
 • Doprava dětí na LDT SLUNCE 2020 je letos s ohledem na epidemiologickou situaci INDIVIDUÁLNÍ – tedy zajišťována jednotlivými rodiči
 • Příjezd dětí na tábor bude 27.06.2020 od 10:00 do 12:00 hodin. Převzetí dětí pořadatelem bude organizováno jednotlivě u silnice nad táborem.
 • Prvním společným jídlem bude táborový oběd – NEpřibalujte tedy prosím zbytečně jídlo (řízky a podobné) do tábora je to od silnice kousek.
 • Před odjezdem na tábor prosím věnujte zvýšenou pozornost vším a příbuzným breberkám žijícím ve vlasech. Děti budou při příjmu na tábor prohlédnuty zdravotnicí a stejně jako jiné infekční choroby ani vši nejsou na našem táboře vítány a proto děti, které je budou mít, nebudou na tábor přijaty.
 • Odjezd – doprava dětí  z tábora je zabezpečena pořadatelem tábora autobusem. Předpokládaný návrat do Ondřejova z tábora je 11.07.2020 v cca 12:00 – 13:00 hodin.
 • V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
 • V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora a nebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně a nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.

UPOZORŇUJEME:
že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je sice Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, ale s ohledem na epidemiologickou situaci a doporučení hygieniků MUSÍ BÝT LETOS POSUDEK AKTUÁLNÍ – tedy vystaven v letošním roce.

 

Případné dotazy vám rád zodpoví vedoucí tábora Pavel Vaněk buď přes kontaktní formulář, nebo tel. 734 848 174.