Tábor SLUNCE 2011

Tábor SLUNCE 2011 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 02.07. do soboty 16.07.2011 t.j. 15 dnů.
Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč
Tento tábor je určen pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Výdej a příjem přihlášek bude zajišťovat paní Blanka Kyclerová v Ondřejově, školní družina

Program tábora
Tábor se nachází v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Děti celou dobu tábora budou v přírodě, tedy bez televize rádia, videa, PC a internetu. Každý den budou soutěžit, absolvovat celotáborovou hru, poznávat základní místa okolí tábora. Formou činnosti služebního oddílu se budou podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.
Rodiče jsou srdečně zváni v pátek 15.07.2011 od 15.00 hodin nejen na prohlídku tábora, ale od 19:00 hodin i na Velký oheň.

Personální zajištění
Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, prostřednictvím dvou programových pracovníků a u každého oddílu jeho vedoucím a praktikantem.
Strava bude připravována profesionálním kuchařem a kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech.
Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora.

Kapacita
Tábor pojme maximálně 74 dětí, které budou rozděleny do 8 oddílů. Každý oddíl bude mít svého vedoucího a praktikanta.

Stravování
Stravovaní bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a postelí.

Doprava a termíny
Doprava dětí na základnu v Kletečná je zabezpečena provozovatelem tábora z Ondřejova.
Sraz k odjezdu na tábor bude 02.07.2011 v 08:00 hodin před ZŠ Ondřejov.
Předpokládaný návrat z tábora je 16.07.2011 po 15:00 hodině.
Distribuce přihlášek bude od 31.03.2011 do 20.04.2011 = termín navrácení Závazných přihlášek.
Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2011 v případě nezaplacení nebude dítě na tábor přijato.
V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.