Tábor SLUNEČNICE 2021

Tábor SLUNEČNICE 2021 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 20.6. do pátku 25.6.2021  tj. 5 dní.

Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi, především předškolního věku (3-6 let). Primárně pro ně bude program připraven. Po dohodě s hlavní vedoucí tábora je možná i účast dítěte jiného věku.

Důležité informace-Slunečnice 2021

Důležité informace o TRD SLUNEČNICE 2021 pořádaného Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov z.s.

Termín a místo tábora: Od neděle 20.06. do pátku 25.06.2021 t.j. 5 dní, základna SLUNCE Kletečná. Příjezd účastníků na tábor: bude 20.06.2021 od 12:00 do 14:00 hodin

Doprava na TRD je individuální.

 Odjezd účastníků z tábora: bude 25.06.2021 do 11:00 hodin

 První den: po příjezdu bude připravena větší svačina, další stravování v normálním režimu.

 Cenné věci: v táboře není možnost cenné věci zamknout či jinak zabezpečit, zvažte proto jejich přítomnost.

 Náplň tábora: Chystáme pro vás hry, tvoření, soutěže, které si užijeme společně s dětmi, ale také zábavu a chvíle oddechu pro dospělé a děti zvlášť. Nakoukneme, jak vypadá táborový režim, ale nic nebudeme přehánět 🙂 Beze zbytku využijeme potenciál základny, personálu i účastníků.

 Cíly tábora SLUNEČNICE je: – užít si společně strávený týden v přírodě – posílit komunitu rodičů a dětí kolem DO Slunce – seznámit děti i rodiče s prostředím i fungováním tábora a jeho personálem.

 Hlavní vedoucí tábora: Daniela Caltová 728 325 466 – jen pro nutné případy v průběhu tábora

Oficiální číslo telefonu tábora – jen v průběhu TRD: 728 145 834

 Ostatní důležité informace:

  • po celou dobu tábora nese za dítě zodpovědnost jeho doprovod
  • v den nástupu musí být odevzdáno pořadateli Prohlášení o bezinfekčnosti, v případě, že s vaším dítětem jede na tábor jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba odevzdat i Plnou moc.
  • Pokyny pro realizaci platby poukazu TRD Slunečnice 2021 převodem na transparentní účet Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s., číslo účtu: 39601 39601/2010, variabilní symbol: datum narození účastníků a do AV (textového) pole uveďte: Příjmení a jméno dítěte nebo dospělého účastníka.
  • Osobní údaje účastníků budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní a organizační přípravu a zajištění táborového pobytu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov z.s., jako správcem databáze a oprávnění účastníci mají právo k nahlédnutí a podání informací o zpracovávaných osobních údajích týkajících se jejich osoby. Účastníci v podepsaných dokladech potvrzují souhlas/nesouhlas k tomu, aby jméno a příjmení účastníka, případně i jeho fotografické vyobrazení mohlo býti uvedeno na „internetové“ adrese www.slunce.net a následujících.
  • Provozovatel tábora nesjednává žádné pojištění účastníků

Doporučené vybavení na TRD SLUNEČNICE 2021

 Níže je uvedeno pouze vybavení, které by vás nemuselo při balení napadnout a je specifické pro pobyt v přírodě či na naší základně. Jinak věříme, že si s sebou vezmete vše potřebné, tak aby to vyhovovalo potřebám vašim a vašeho dítěte – jen upozorňujeme, že každá rodina má k dispozici pouze 2 stany s omezenou kapacitou 🙂

 Tučně je znázorněno nezbytné vybavení.

 Spaní Spací pytel, matrace/nafukovací lehátko/karimatka, deka pro menší děti se může hodit cestovní postýlka (není nutností)

 Na noc LED svítilna – ideální pro dlouhou výdrž, náhradní baterie.

 V případě deště pláštěnka, deštník – není vhodný vždy, ale na krátké přechody mezi stanem a jídelnou se hodí.

Holínky – pro dítě nutností, pro dospělé dle uvážení.

 Hygiena běžné náčiní, toaletní papír, „repelent“ proti komárům, ručníky…

Proti slunci pokrývka hlavy – pro dítě nutností.

 V případě pobytu mimo základnu Batoh, láhev na vodu.

 Na jídlo Ešus třídílný – je nejvhodnější či jiné jídelní nádoby, lžíce, hrneček s ouškem.

 Na nohy pevné boty – nutné vzhledem k charakteru okolí a programu, další obuv nutností.

 K vodě plavky – v dosahu od základny je možné se koupat v rybnících.

 Léky pokud užíváte nějaké léky, nezapomeňte je s sebou.

 Pro strýčka příhodu hudební nástroj uvítáme.

 

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net 

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“. Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49 (Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:30 – tedy v době otevíracích hodin obchodu)

Nebo mohou být odevzdány osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dana Caltová
Pod oborou 63
251 65 Turkovice

!!! Přihlášky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány kompletní a se všemi náležitostmi.

Úvodem
Již přes 40 let každoročně pořádáme 14ti denní tábor SLUNCE pro děti školou povinné. V posledních letech určený pro žáky 3. – 9. tříd základní školy.
Od roku 2008 se k našemu velkému SLUNCI, přidalo i menší SLUNÍČKO – týdenní tábor pro menší děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.
SLUNEČNICE, tábor pro rodiče s dětmi, je naším nejnovějším počinem. Vznikl v roce 2015 z iniciativy vedoucích, kteří chtěli se svými nejmenšími prožít táborovou atmosféru a zažít plno legrace a dobrodružství v partě fajn lidí.
Naší starostí je zajištění stravy, ubytování, zdravotní péče a částečně i programu. O tom, jaký tábor nakonec bude, ale rozhodují hlavně samotní účastníci.
Vítáme především aktivní rodiny, které se chtějí podílet na vytvoření nezapomenutelných zážitků.

Cílem tábora SLUNEČNICE je
• užít si společně strávený týden v přírodě
• posílit komunitu rodičů a dětí kolem Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
• seznámit děti i rodiče s prostředím i fungováním tábora a jeho personálem

Termín tábora
je stanoven tak, abychom vám a vašim dětem mohli nabídnout komfort plně připravené základny. A to je možné pouze, když je základna připravena na příjezd dětí tábora SLUNCE.

Délka tábora
Víme, že příprava na týden v přírodě je během pracovního týdne náročná, stejně tak i následný návrat. Proto jsme příjezd na tábor naplánovali na nedělní poledne, odjezd pak na páteční ráno. Pětidenní délka tábora je stanovena s ohledem na délku dovolených dospělých i věk dětí.

Kapacita
S ohledem na velikost základny je kapacita stanovena na 24 dětí s doprovodem. Doprovod pro děti jedné rodiny mohou tvořit maximálně 2 dospělí.

Program tábora
Chystáme pro vás hry, tvoření, soutěže, které si užijeme společně s dětmi, ale také zábavu a chvíle oddechu pro dospělé a děti zvlášť. Nakoukneme, jak vypadá táborový režim, ale nic nebudeme přehánět    Beze zbytku využijeme potenciál základny, personálu i účastníků.

Táborová základna
Tábor se koná v tichém lesním údolí nedaleko obce Kletečná. Na základně se nachází několik dřevěných staveb. V jedné z nich je umístěna kuchyně, jídelna, umývárna, sprchy, v další je zdravotnická ošetřovna. Samostatně stojí suché záchody. Máme také strážní věž. Zásobování pitnou vodou je zajištěno z kolaudované studny v lese nad táborem s každoročním atestem. Pro lepší představu o místě konání navštivte táborovou fotogalerii.

Stravování 
bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. K dispozici bude čaj a voda po celý den. Káva na požádání v kuchyni. Veškeré jídlo bude připravováno zkušeným personálem. Na diety, potravinové alergie a specifické stravovací návyky účastníků nemůže být brán zřetel.

Ubytování
Účastníci budou ubytováni v plátěných stanech s dřevěnou podsadou. Každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a dvěma dřevěnými postelemi bez matrací. Každá rodina může mít k dispozici dva takovéto stany.

Táborový řád (výňatek)
Na táboře se k sobě navzájem chováme ohleduplně, slušně a přátelsky. Tykáme si.
Po celou dobu tábora nesou za své děti plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
Účastníci tábora nesmí vstupovat do míst určených pro personál – především do prostoru kuchyně, technického a administrativního zázemí.
V táboře udržujeme pořádek! Zvláště v jídelně si po jídle uklízíme nádobí a umožňujeme tak mít prostor připravený pro hry.
Účast na programu je dobrovolná. Pokud se programu nechceme účastnit oznámíme to programové vedoucí a nerušíme ostatní od programu.
Z preventivních důvodů je zakázáno pít vodu z vodovodu.
Během dne a programu s dětmi je zakázáno pití alkoholu a kouření. Mimo uvedené je možné kouřit  pouze v „kuřárně“, která je na určeném místě mimo tábor.
 
Termíny a doprava

Distribuce Závazných přihlášek bude zahájena 14.4.2021Od tohoto termínu jsou také Závazné přihlášky ke stažení na internetových stránkách – sekce novinky. Uzávěrka pro podání přihlášek je 14.05.2021 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
• Cenu poukazu je nutno zaplatit až po obdržení potvrzení od hlavní vedoucí Dany Caltové do 19.06.2021 a to převodem na transparentní Bú u Fio banky, a.s. 39601 39601/2010, kdy variabilní symboly platby budou data narození přihlášených děti anebo jména a příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu. V případě nezaplacení v daném termínu nebudete na tábor přijati a na vaše místo postoupí náhradník.

Doprava na a ze základny v Kletečné je individuální. Parkování po celou dobu konání tábora bude možné v blízkosti základny.
Příjezd na tábor bude 20.6.2021 od 12:00 do 14:00 hodin.
Odjezd z tábora bude 25.6.2021 do 11:00 hodin.
• V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatých účastníků (rodiny) vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
• V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora.

V průběhu celého tábora budou vaši blízcí prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.

Pokud máte nějaké další dotazy, rádi vám jej zodpovíme přes kontaktní formulář