Brigáda 19-21.4.2013

Hlavním cílem této brigády bylo dokončit rekonstrukci podlahy v kuchyni, která byla zahájena již při podzimní brigádě. Dále pak uklidit základnu, minimalizovat následky nájezdů sběračů kovů, tedy opravit dveře a jejich zámky po vloupání. Ale také protože se sešlo více jak 28 brigádníků zahrát si několik her a přežít 3 dny v jarní přírodě.

Všem děkujeme za odvedenou práci i za neohrožený přístup k Pavlovým hrám.

Veškeré fotografie jsou určeny pouze k osobnímu využití.
Bez souhlasu dětské organizace SLUNCE Ondřejov či autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce.
V případě zájmu o využití kontaktujte, prosím, redakci.