Tábor SLUNÍČKO 2017

Tábor SLUNÍČKO 2017 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 20.08. do soboty 26.08.2017 tj. 7 dní.

Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje osobně buď paní Blanka Kyclerová v Ondřejově a to pouze ve školní družině, nebo mohou být osobně také odevzdány, anebo zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Úvodem
Letos již pořádáme 10 ročník oblíbeného tábora pro malé děti z Ondřejova a okolí. Disponujeme velmi krásnou táborovou základnou, odhodlaným personálem a dnes již i zkušeností, která nás motivuje do dalších let.

Cílem tábora SLUNÍČKO je přinést dětem krásný týden plný zážitků a dobrodružství a připravit je na absolvování tábora SLUNCE, jehož program, tempo a charakter vyžadují od dětí určitou samostatnost, orientaci a zdatnost.

Termín tábora
Tradičně pořádáme tábor předposlední týden v srpnu (předposlední týden prázdnin). Vnímáme tento termín možná jako poslední příležitost připravit dětem program před nástupem do školy.

Délka tábora
Pro většinu dětí, které se tábora zúčastní, to bude možná první delší odloučení od rodičů. I z tohoto důvodu jsme připravili program jen na 7 dní, které však zcela vyplníme bohatým programem, který dětem umožní seznámit se s prostředím naší základny v Kletečné u Humpolce a zároveň si přivézt zpět mnoho zážitků, o kterých vám budou dlouze vyprávět.

Kapacita V tuto chvíli jsme schopni připravit bohatý a zajištěný program pro maximálně 24 dětí.

Program tábora
Umístění táborové základny nabízí širokou škálu činností, které chceme využít. Děti budou permanentně v přírodě, budeme soutěžit, budeme si hrát, poznáme základní místa okolí, vyzkoušíme si táborový režim a s tím spojené povinnosti. Vše samozřejmě přizpůsobené věku a zdatnosti dětí.

Personální zajištění
Program a samotný doprovod na táboře zajišťuje zkušený personál vybraný i s ohledem na věk dětí a jejich potřeby. Zdravotní dohled je zajištěn lékařkou s několikaletou praxí na dětských táborech.

Stravování
bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni zkušeným personálem.

Ubytování
Děti jsou ubytovány ve velkokapacitním „vojenském“ stanu. Toto řešení jsme zvolili záměrně a předchozích 9 ročníků nám dalo za pravdu, že pokud jsou děti pohromadě, lépe snášejí odloučení od rodičů. Navíc v případě deštivého počasí udržíme vše déle suché. Spát budou na dřevěných postelích s matrací.

Termíny a doprava

  • Distribuce Závazných přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte byla zahájena ve středu 22.03.2017. Od tohoto termínu jsou také Závazné přihlášky ke stažení na internetových stránkách v části Aktuální formuláře.
  • Uzávěrka pro podání přihlášek byla 28.04.2017 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
  • Rodiče přijatých dětí budou pozváni na informativní schůzku účastníků tábora, která proběhne v úterý  16. května 2017 od 18ti hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově. Zde budou podány veškeré informace o táboře, rodičům budou předány také propozice a seznam s doporučeným vybavením. Bude zde možno zaplatit i cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si „Fakturu“ pro platbu převodem na transparentní Bú.
  • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2017 buď v hotovosti u paní Blanky Kyclerové ve školní družině ZŠ v Ondřejově, nebo převodem na transparentní Bú. kdy variabilní symboly pro platby zaměstnavatelů budou sděleny jednotlivým rodičům na informativní schůzce. V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
  • Doprava dětí na a ze základny v Kletečná je individuální. Rodiče si tak mohou mimo jiné osobně prohlédnout prostředí, ve kterém dítě bude v průběhu tábora.
  • Příjezd na tábor bude 20.08.2017 do 10:00 hodin.
  • Odjezd z tábora bude 26.08.2017 od 9:00 do 10:00 hodin.
  • V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
  • V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.