Tábor SLUNCE 2018

Tábor SLUNCE 2018 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 30.06.2018 do soboty 14.07.2018 tj.15 dnů.

Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  – v části Aktuální formuláře pro rok 2018 (Pravé boční menu dole).

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete  v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.
Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte byl realizován do připravené „schránky“ v prostorách podatelny Obecního úřadu v OndřejověChoceradská 62 (Schránka byla přístupná každý všední den v úterý, čtvrtek a pátek v čase 8:00 – 14:00 hodin,  pondělí 08:00 – 18:00 a středa 08:00 – 17:00 hodin s polední přestávkou):

Nebo mohly být odevzdány osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. 
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Program tábora
Tábor se nachází v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Děti celou dobu tábora budou v přírodě, tedy bez televize rádia, videa, PC a internetu. Každý den budou soutěžit, absolvovat celo táborovou hru na motiv Pána prstenů. Čekají nás tajemství Středo země, hrůzy Mordoru, hrůzní skřeti, tajuplní Elfové…
Budeme poznávat místa okolí tábora. Učit se žít v přírodě. Naučíme si připravit dříví, jak rozdělat oheň, jak si uvařit i jak přespat pod širým nebem. Děti se budou ve služebním oddílu podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.

Personální zajištění
Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, prostřednictvím programových pracovníků a u každého oddílu jeho vedoucím a praktikantem. Strava bude připravována profesionálním kuchařem a kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech. Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora. Zdravotní dohled je zajištěn lékařkou s několikaletou praxí na dětských táborech.

Kapacita
Tábor pojme maximálně 60 dětí, které budou rozděleny do 6 smíšených oddílů. Oddíly budou vytvořeny náhodně vždy z dvojic dětí spících spolu ve stanu. Každý oddíl bude mít svého vedoucího a praktikanta.

Stravování
Stravování bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a postelí.

Termíny a doprava

 • Distribuce Závazných přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte byla zahájena  02.04.2018. Od tohoto termínu jsou Závazné přihlášky ke stažení pouze na internetových stránkách v části Aktuální formuláře (Pravé boční menu dole).
 • Uzávěrka pro podání přihlášek byla 27.04.2018 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
 • Rodiče přijatých dětí budou pozváni na informativní schůzku účastníků tábora, která proběhne ve čtvrtek 17. května 2018 od 18ti hodin jídelně ZŠ v Ondřejově. Zde budou podány veškeré informace o táboře, rodičům budou předány také propozice a seznam s doporučeným vybavením. Pouze zde bude možno zaplatit cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si pro firmu Fakturu pro případnou platbu převodem na transparentní Bú.
 • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2018, buď v hotovosti na informativní schůzce a nebo pak již jen převodem na  Transparentní účet u Fio banky: 39601 39601/2010, kdy variabilní symbol pro platby bude datum narození přihlášených dětí a jméno i příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu.
  V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
 • Doprava dětí na základnu v Kletečné je zabezpečena pořadatelem tábora.
 • Sraz k odjezdu na tábor bude 30.6.2018 v 08:00 hodin u základní školy v Ondřejově. Přistavená „Ávie“ na kufry bude tamtéž – přebírání dětí a zdravotní prohlídka bude v místní škole.
 • Prvním společným jídlem bude táborový oběd – proto do baťůžku prosím přibalte pláštěnku a na nohy výletovou obuv. NEpřibalujte prosím zbytečně jídlo (řízky a podobné) do tábora to je kousek a dobroty následně končí v bříšku myší a mravenců.
 • Před odjezdem prosím věnujte zvýšenou pozornost vším a příbuzným breberkám žijícím ve vlasech. Děti budou při odjezdu prohlédnuty zdravotnicí a stejně jako jiné infekční choroby ani vši nejsou na našem táboře vítány a proto děti, které je budou mít, nebudou na tábor přijaty.
 • Předpokládaný návrat do Ondřejova z tábora je 14.07.2018 po 16:00 hodině – návratové autobusy budou přistaveny pro všechny děti – proto prosím respektujte předpokládaný konec tábora a neodvážejte děti předčasně již v pátek po Velkém ohni.
 • V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.
 • V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora a nebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně a nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu.

Plášť:

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.

UPOZORŇUJEME:
že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je nově Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Případné dotazy vám rád zodpoví hospodář tábora Vítězslav Bumba buď přes kontaktní formulář, nebo tel. 602 434 576.