Tábor SLUNÍČKO 2018

Tábor SLUNÍČKO 2018 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 19.08.2018 do soboty 25.08.2017 tj. 7 dní.

Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč

Tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  – v části Aktuální formuláře pro rok 2018 (Pravé boční menu dole).

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete  v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.
Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte byl realizován do připravené „schránky“ v prostorách podatelny Obecního úřadu v OndřejověChoceradská 62 (Schránka byla přístupná každý všední den v úterý, čtvrtek a pátek v čase 8:00 – 14:00 hodin,  pondělí 08:00 – 18:00 a středa 08:00 – 17:00 hodin s polední přestávkou):

Nebo mohly být odevzdány osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. 
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Úvodem 
Od roku 2008 pořádáme tábor pro malé děti na vlastní základně v Kletečné u Humpolce. Kapacita tábora je 24 míst. Cílem tábora SLUNÍČKO je přinést dětem krásný týden plný zážitků a dobrodružství a připravit je na absolvování tábora SLUNCE, jehož program, tempo a charakter vyžadují od dětí určitou samostatnost, orientaci a zdatnost.

Termín tábora 
Tradičně pořádáme tábor předposlední týden v srpnu (předposlední týden prázdnin). Vnímáme tento termín možná jako poslední příležitost připravit dětem program před nástupem do školy.
Pro většinu dětí, které se tábora zúčastní, to bude možná první delší odloučení od rodičů. I z tohoto důvodu jsme připravili program jen na 7 dní, které však zcela vyplníme bohatým programem, který dětem umožní seznámit se s prostředím naší základny a zároveň si přivézt zpět mnoho zážitků, o kterých vám budou dlouze vyprávět.

Program tábora 
Umístění táborové základny nabízí širokou škálu činností, které rádi využíváme. Děti budou permanentně v přírodě, budeme soutěžit, budeme si hrát, poznáme základní místa okolí, vyzkoušíme si táborový režim a s tím spojené povinnosti. Vše samozřejmě přizpůsobené věku a zdatnosti dětí. 
Program a samotný doprovod na táboře zajišťuje zkušený personál vybraný i s ohledem na věk dětí a jejich potřeby. Zdravotní dohled je zajištěn lékařkou s pravidelnou praxí na dětských táborech.

Stravování 
je zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni zkušeným personálem.

Ubytování 
Děti jsou ubytovány ve velkokapacitním „vojenském“ stanu. Toto řešení jsme zvolili záměrně a předchozích 10 ročníků nám dalo za pravdu, že pokud jsou děti pohromadě, lépe snášejí odloučení od rodičů. Navíc v případě deštivého počasí udržíme vše déle suché. Spát budou na dřevěných postelích s matrací.

Termíny a doprava 
Distribuce Závazných přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte byla zahájena  02.04.2018. Od tohoto termínu jsou Závazné přihlášky ke stažení pouze na internetových stránkách v části Aktuální formuláře (Pravé boční menu dole).

Uzávěrka pro podání přihlášek byla 27.04.2018 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.

Rodiče přijatých dětí budou pozváni na informativní schůzku účastníků tábora, která proběhne v úterý 15. května 2018 od 18ti hodin jídelně ZŠ v Ondřejově. Zde budou podány veškeré informace o táboře, rodičům budou předány také propozice a seznam s doporučeným vybavením. Pouze zde bude možno zaplatit cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si pro firmu Fakturu pro případnou platbu převodem na transparentní Bú.

Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2018, buď v hotovosti na informativní schůzce a nebo pak již jen převodem na  Transparentní účet u Fio banky: 39601 39601/2010, kdy variabilní symbol pro platby bude datum narození přihlášených dětí a jméno i příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu.
V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.

Doprava dětí na a ze základny v Kletečná je individuální. Rodiče si tak mohou mimo jiné osobně prohlédnout prostředí, ve kterém dítě bude v průběhu tábora.

Příjezd na tábor bude 19.08.2018 do 10:00 hodin.

Odjezd z tábora bude 25.08.2018 od 9:00 do 10:00 hodin.

V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.

V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora a nebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně a nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.

UPOZORŇUJEME:
že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je nově Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Případné dotazy vám rád zodpoví hospodář tábora Vítězslav Bumba buď přes kontaktní formulář, nebo tel. 602 434 576.