2015

Kamarádi, vážení rodiče, milé děti!

Děkuji vám za nadšení a energii, kterou jste věnovali přípravám letošních táborů. Celý příspěvek

Propozice odjezdu z LDT Sluníčko 2015

Odjezd z tábora je plánován na sobotu 22.08.2015 od 9:30 do 11:00 hodin. Cesta od bedny do tábora je sjízdná, proto s opatrností můžete dojet až nad tábor. K zaparkování aut prosím použijte kraj zatravněného pole nad táborem jako při příjezdu … Celý příspěvek

Bouřkové zpravodajství (05:05 – 06:50)

06:50 – prší, děti spí, vypadá to, že se budíček posune pokud děti budou spát. Pro tento okamžik ukončuji toto bouřkové zpravodajství a přeji vám pěkné ráno … 🙂 06:30 – prší, děti spí 06:20 – prší, občas se v dálce ozve … Celý příspěvek

Bouřkové zpravodajství (02:35-04:30)

04:30 – i nadále drobně prší, podle meteorologického radaru to vypadá, že bude pršet asi až do rána – možná i dopoledne, všechny děti spí. S ohledem na tento setrvalý stav – ukončuji toto zpravodajství 04:10 – drobně prší, bouřka (pokud se … Celý příspěvek

Tábor SLUNÍČKO 2015 je za rohem – AKTUALIZOVÁNO

Potvrzujeme, že tábor proběhne v plánovaném termínu od neděle 16.8.2015 do soboty 22.8.2015. Celý příspěvek

BOUŘKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 08.07.2015, 02:00 – 02:42

02:40 Podle předpokladů a prognózy metrologického radaru by již nemělo dojít v této „vlně“ k výraznějším změnám počasí. A opravdu hřmění se vzdaluje, neprší, vítr nefouká a blesková frekvence se snižuje. Všechny děti spí a proto pro tento okamžik ukončuji … Celý příspěvek

Prohlídka tábora a Velký oheň se uskuteční v pátek 10.07.2015 – AKTUALIZOVÁNO

Velký oheň bude 10.07.2015 od 19:00 Celý příspěvek

Propozice k odjezdu na tábor SLUNCE 2015

Sraz účastníků před odjezdem je v sobotu 27.06.2015 v 8.00 hodin před školou v Ondřejově Celý příspěvek

UPOZORNĚNÍ na cestu do tábora SLUNEČNICE

NEJEZDĚTE do tábora, ale jen k „hruškám“!!! Celý příspěvek

Propozice k příjezdu na tábor SLUNEČNICE

Potvrzujeme, že tábor se uskuteční a proběhne v plánovaném termínu od neděle 21.6.2015 do pátku 26.6.2015. Celý příspěvek

Aktuální informace o naplnění kapacity táborů – AKTUALIZOVÁNO

SLUNEČNICE: 13 a 13 – distribuce přihlášek byla ukončena
SLUNCE: 55 – distribuce přihlášek pokračuje až do naplnění stanovené kapacity tábora 58 dětí
SLUNÍČKO: 24+5 – je plně obsazeno Celý příspěvek

Jsou ještě volná místa na tábory SLUNCE a SLUNEČNICE

U tábora SLUNCE výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek i posudku o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje až do naplnění kapacity tábora osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově pouze však ve školní družině a to jen pro tábor SLUNCE. Dále mohou být přihlášky i posudky osobně předány ve Stříbrné Skalici – kancelář Vítězslav Bumba – agentura BMA (I. … Celý příspěvek

Schůzka rodičů přijatých dětí na TRD SLUNEČNICE 2015

Schůzka rodičů TRD SLUNEČNICE 2015 – 7.5.2015 v 18:00 h Kulturní dům Lensedly Celý příspěvek

Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT Sluníčko 2015

Schůzka rodičů LDT Sluníčko 2015 – 12.5.2015 od 18:00 h v jídelně ZŠ Ondřejov Celý příspěvek

Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNCE 2015

Schůzka rodičů LDT SLUNCE 2015 – byla 5.5.2015 od 18:00 h v jídelně ZŠ Ondřejov Celý příspěvek

Byla zahájena distribuce závazných přihlášek

Byla zahájena distribuce závazných přihlášek pro všechny tábory DO Slunce Ondřejov Celý příspěvek

Přihlášky budou již dnes 29. 03. 2015 večer

Distribuce přihlášek na všechny tábory (SLUNEČNICE, SLUNCE a SLUNÍČKO) začne již 29.03.2015 večer. Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte pro tábory SLUNCE  a Sluníčko bude zajišťovat osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově pouze však ve školní družině, dále mohou být předány, … Celý příspěvek

Termíny táborů v roce 2015

Tábor SLUNEČNICE 2015 od 21.06. do 26.06.2015
Tábor SLUNCE 2015 od 27.06. do 11.07.2015
Tábor Sluníčko 2015 od 16.08. do 22.08.2015
Celý příspěvek