Tábor SLUNCE 2022

Balíčky a buchty na LDT SLUNCE 2022

POZOR letos změna adresy pro předání balíčků!!!

Vážení rodiče, babičky, dědečkové ale i přátelé a kamarádi. Balíčky dětem, buchty, či jiné potraviny do kuchyně, můžete předat v sobotu 9.7.2022 od 8.00 do 12.00 hodin na adresu nám. 9. května 8, Ondřejov (Míra Šebek). U balíčků PRO DĚTI dodržujte prosím maximální rozměr cca krabice od bot. Balíčky bez jména budou předány automaticky do kuchyně.

Děkujeme za případné příspěvky do táborové kuchyně pro všechny děti – bábovky, buchty atp.

 

 

Informace o táboře:

Tábor SLUNCE 2022 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 2.7.2022 do soboty 16.7.2022 tj.15 dnů.

Cena poukazu byla stanovena na 3.750,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Vzhledem k loňskému přetlaku přihlášek zveřejňujeme pravidla pro přijímání dětí na náš tábor:

Konečné přijetí dítěte nezáleží pouze na pořadí přihlášek, které je jedním z hlavních kritérií, ale i na možnostech personálu a oddílovém a táborovém obsazení.

 1. Berte prosím na vědomí, že jsou přednostně přijímány rodinní příslušníci pracovníků DO Slunce. (Tábor by bez jejich pomoci nešel uskutečnit 😊)
 2. Po vybrání a kontrole všech náležitostí přihlášky, včetně kontroly posudku o zdravotní způsobilosti naší zdravotnicí postupují děti do oddílů v pořadí, v jakém byla přihláška přijata až do naplnění kapacity jednotlivých oddílů.

Na webu bude zveřejněn seznam přijatých dětí (kontrola přihlášek zdravotnicí a rozdělení do oddílů proběhne po naplnění kapacity tábora, případně uzávěrce přihlášek). O přijetí vašeho dítka vás budeme informovat také emailem.

Přihlášky

 • Přihlášky jsou ke stažení od druhého týdne dubna pouze na adrese www.slunce.net  v sekci aktuální formuláře.
 • Uzávěrka pro podání přihlášek je 30.04.2022 – pokud nebude kapacita tábora naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
 • Schůzka rodičů se letos bude opět konat o termínu vás budeme informovat emailem uvedeným v přihlášce.
 • Platba ceny poukazu je možná pouze převodem na transparentní Bú.
 • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 1.6.2022 převodem na Transparentní účet u Fio banky: 39601 39601/2010, kdy variabilní symbol pro platby bude datum narození přihlášených dětí a jméno i příjmení v AV (textové) části bankovního příkazu.
  V případě potřeby vystavení Faktury pro zaměstnavatele bude tato zaslána e-mailem – dle vyplněných požadavků v Závazné přihlášce.
  V případě nezaplacení v daném termínu nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo postoupí náhradník.
 • Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.
  Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.
 • Příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49
  Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:00 hodin – tedy v době otevíracích hodin obchodu. Nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na adresu:

Pavel Vaněk
Lensedly 7
251 65 

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

 • Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.
 • V případě naplnění kapacity oddílů je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatého účastníka bude ze seznamu náhradníku vybrána náhrada za účastníka odhlášeného.
 • V případě volných míst je distribuce přihlášek otevřená do zahájení tábora a nebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně a nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu.

Program a informace o táboře
Děti budou rozděleny do oddílů dle věku, jak tomu bylo již v minulém roce. Tématem letošního roku jsou Hrdinové – snad se tedy dostaneme i do lepších časů.

Děti se v průběhu tábora pohybují v prostředí lesa v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Budeme také poznávat místa v okolí tábora. Učit se žít v přírodě. Naučíme si připravit dříví, jak rozdělat oheň, jak si uvařit i jak přespat pod širým nebem. Děti se budou ve služebním oddílu podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.

Personální zajištění
Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, převážně tedy programových pracovníků a vedoucích oddílu s praktikanty. Strava bude připravována kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech. Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora. Zdravotní dohled je zajištěn zdravotnicí.

Kapacita
60 dětí, které budou rozděleny do 5 – 7 oddílů. Oddíly budou rozděleny dle pohlaví a věku.

Stravování
Je zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou (každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a 2 postelemi) nebo v plátěných stanech s ocelovou konstrukcí (Také vybaveny dřevěnou podlahou a postelemi)

Návštěvy
jsou v průběhu tábora nežádoucí a to i s ohledem na epidemiologická opatřeni.

Doprava

 • Příjezd dětí na tábor bude 2.7.2022. I letos počítáme s individuální dopravou na tábor = zajišťována jednotlivými rodiči. Děti budeme přebírat na příjezdové cestě do tábora (Místo a čas příjezdu jednotlivých dětí upřesníme).
  • Prvním společným jídlem bude táborový oběd – NE přibalujte tedy prosím zbytečně jídlo (řízky a podobné) do tábora je to od silnice kousek.
  • Před odjezdem na tábor prosím věnujte zvýšenou pozornost vším a příbuzným breberkám žijícím ve vlasech. Děti budou při příjmu na tábor prohlédnuty zdravotnicí a stejně jako jiné infekční choroby ani vši nejsou na našem táboře vítány a proto děti, které je budou mít, nebudou na tábor přijaty.
 • Odjezd dětí z tábora je plánován na 16.7.2022 odhadem kolem 15-16hod. Návrat dětí proběhne autobuse po složení tábora či rodiči po skončení Velkého ohně (T