Aktuální informace – letos bude všechno jinak

Vážení rodiče, milé děti, kamarádi a přátelé.

V návaznosti na současnou epidemiologickou situaci Vás chceme informovat o novém harmonogramu termínů a připrav všech táborů:

 • TRD SLUNEČNICE 2020 se NEBUDE KONAT
  protože s ohledem na současnou epidemiologickou situaci bylo rozhodnuto, že letní tábory se mohou konat až od 27.06.2020  
 • Distribuce závazných přihlášek na LDT SLUNCE a LDT SLUNÍČKO bude zahájena v úterý 26. května 2020.
 • Uzávěrka pro podání přihlášek bude 14.06.2020 – pokud nebude kapacita táborů naplněna bude distribuce pokračovat až do zahájení tábora nebo naplnění kapacity.
 • Schůzky rodičů s ohledem na epidemiologickou situaci letos NEBUDOU pořádány. Rodiče obdrží všechny důležité informace e-mailem.
 • Platba ceny poukazu bude letos možná pouze převodem na transparentní Bú. V případě potřeby vystavení Faktury pro zaměstnavatele bude tato zaslána e-mailem – dle vyplněných požadavků v Závazné přihlášce.
 • Cenu poukazu je nutno zaplatit do 19.06.2020. 
 • Doprava dětí na LDT SLUNCE 2020 je letos s ohledem na epidemiologickou situaci INDIVIDUÁLNÍ – tedy zajišťována jednotlivými rodiči.
 • Prohlídka tábora a Velký oheň se s ohledem na epidemiologickou situaci NEKONÁ.
 • Odjezd – doprava dětí  z tábora SLUNCE je zabezpečena pořadatelem tábora autobusem. 
 • UPOZORŇUJEME: že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je sice Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, ale s ohledem na epidemiologickou situaci a doporučení hygieniků MUSÍ BÝT LETOS POSUDEK AKTUÁLNÍ – tedy vystaven v letošním roce. 

Případné dotazy vám rád zodpovíme přes kontaktní formulář.

Děkujeme za pochopení.

20.05.2020