Aktuální informace o naplnění kapacity táborů

► TRD SLUNEČNICE 2019 (23.06. – 28.06.2019) – přihlášku podalo: 19 dětí a 16 plnoletých (14 rodin)
– Závaznou přihlášku na TRD SLUNEČNICE naleznete ZDE
– Seznam přijatých přihlášek je umístěn ZDE
Cena poukazu 900,- Kč – každé dítě
Cena poukazu 1.100,- Kč – každý plnoletý

► LDT SLUNCE 2019 (29.06. – 13.07.2019) – přihlášku podalo: 67 dětí,  JE OBSAZENO
Případné další přihlášky budou přijímány už jen na pozice náhradníků, a to v pořadí, jak budou doručeny
– Závaznou přihlášku na LDT SLUNCE naleznete ZDE
– Seznam přijatých přihlášek je umístěn ZDE
Cena poukazu 3.000,- Kč

► LDT SLUNÍČKO 2019 (18.08. – 24.08.2019) – přihlášku podalo: 24 dětí, JE OBSAZENO 
– Po naplnění kapacity případné další přihlášky budou přijímány už jen na pozice náhradníků, a to v pořadí, jak budou doručeny
– Závaznou přihlášku na LDT SLUNÍČKO naleznete ZDE
– Seznam přijatých přihlášek je umístěn ZDE
Cena poukazu 1.400,- Kč

První etapa výběru přihlášek bude uzavřena v  pátek 26.04.2019

UPOZORŇUJEME:
že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je nově Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Případné dotazy vám rád zodpoví pověřený hospodář spolku Vítězslav Bumba buď přes kontaktní formulář, nebo tel. 602 434 576.

Stav počtu dětí k 12.08.2019 (20:00)