Byla zahájena distribuce závazných přihlášek – POZOR ZMĚNA

Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje od pondělí 31. března 2014 do pátku 25. dubna 2014 osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově.

POZOR z důvodu nemoci od 10.04.2014 pouze u ní doma ve všední dny od 15:00 do 18:00 hodin na adrese Ondřejov, Pražská 139 – vedle řeznictví.

Dále mohou být přihlášky a posudky osobně předány ve Stříbrné Skalici – kancelář Vítězslav Bumba – agentura BMA (I. patro nad prodejnou) a nebo zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou na totožnou kontaktní adresu:

DO SLUNCE
Na Městečku 127
281 67  Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Tábor SLUNCE 2014

se uskuteční v termínu od soboty 28.06.2014 do soboty 12.07.2014 tj.15 dnů.
Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Tábor SLUNÍČKO 2014

se uskuteční v termínu od neděle 17.08. do soboty 23.08.2014 tj. 7 dní.
Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

(Aktualizováno 10.04.2013)