Byla zahájena distribuce závazných přihlášek

U táborů SLUNCE a Sluníčko výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek i posudku o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje od pondělí 30. března 2015 až do naplnění kapacity tábora osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově pouze však ve školní družině a to jen pro tábory SLUNCE a Sluníčko.

Dále mohou být přihlášky i posudky osobně předány ve Stříbrné Skalici – kancelář Vítězslav Bumba – agentura BMA (I. patro nad prodejnou) a nebo zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou na totožnou kontaktní adresu:

DO SLUNCE
Na Městečku 127
281 67  Stříbrná Skalice

U tábora SLUNEČNICE výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek zajišťuje od pondělí 30. března 2015 až do naplnění kapacity tábora pouze osobně paní Lucie Vaňková, nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou. Pro osobní předání i zaslání poštou je platná adresa:

Lucie Vaňková
Lensedly 12
251 65 Ondřejov

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte (posudky pouze u táborů SLUNCE a Sluníčko), které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (u táborů SLUNCE a Sluníčko), který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Tábor SLUNEČNICE 2015

se uskuteční v termínu od neděle 21.06.2015 do pátku 26.06.2015 tj. 5 dnů.
Cena poukazu byla stanovena na:
500,- Kč každé dítě
700,- Kč každý plnoletý

Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi, především předškolního věku (3-6 let). Primárně pro ně bude program připraven. Po dohodě s hlavní vedoucí tábora je možná i účast dítěte jiného věku.

Tábor SLUNCE 2015

se uskuteční v termínu od soboty 27.06.2015 do soboty 11.07.2015 tj.15 dnů.
Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Tábor SLUNÍČKO 2015

se uskuteční v termínu od neděle 16.08. do soboty 22.08.2015 tj. 7 dní.
Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

(Aktualizováno 29.03.2015)