Distribuce přihlášek BYLA právě ZAHÁJENA

► Tábor SLUNEČNICE 2017 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 25. 06. do pátku 30. 06. 2017 tj. 5 dní.  Cena poukazu byla stanovena na:  700,- Kč každé dítě  900,- Kč každý plnoletý
 

Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi, především předškolního věku (3-6 let). Primárně pro ně bude program připraven. Po dohodě s hlavní vedoucí tábora je možná i účast dítěte jiného věku.

► Tábor SLUNCE 2017 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 01.07.2017 do soboty 15.07.2017 tj.15 dnů.  Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč
 
    
Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

► Tábor SLUNÍČKO 2017 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 20.08. do soboty 26.08.2017 tj. 7 dní.  Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč
 

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

U táborů SLUNCE a SLUNÍČKO výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje osobně buď paní Blanka Kyclerová v Ondřejově a to pouze ve školní družině, nebo mohou být osobně také odevzdány, anebo zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

U tábora SLUNEČNICE  výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek zajišťuje pouze osobně paní Lucie Vaňková, nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou. Pro osobní předání i zaslání poštou je platná adresa:

Lucie Vaňková
Lensedly 12
251 65 Ondřejov

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které Nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.