Jsou ještě volná místa na tábory SLUNCE a SLUNEČNICE

U tábora SLUNCE výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek i posudku o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje až do naplnění kapacity tábora osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově pouze však ve školní družině a to jen pro tábor SLUNCE.

Dále mohou být přihlášky i posudky osobně předány ve Stříbrné Skalici – kancelář Vítězslav Bumba – agentura BMA (I. patro nad prodejnou) a nebo zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou na totožnou kontaktní adresu:

DO SLUNCE
Na Městečku 127
281 67  Stříbrná Skalice

Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.


U tábora SLUNEČNICE výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek zajišťuje až do naplnění kapacity tábora pouze osobně paní Lucie Vaňková, nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou. Pro osobní předání i zaslání poštou je platná adresa:

Lucie Vaňková
Lensedly 12
251 65 Ondřejov

Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi, především předškolního věku (3-6 let). Primárně pro ně bude program připraven. Po dohodě s hlavní vedoucí tábora je možná i účast dítěte jiného věku.


!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte (posudky pouze u táborů SLUNCE), které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (u táborů SLUNCE), který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.