Kamarádi, vážení rodiče, milé děti!

Děkuji vám za nadšení a energii, kterou jste věnovali přípravám letošních táborů. Děkuji vám za důvěru, se kterou nám děti na tábory svěřujete. Děkuji vám za nádherné zážitky plné legrace a poučení.

Každý rok narážíme na momenty, kdy si pokládáme otázku, zda má smysl tábory pořádat. Zda čas, energie a únava, které po celý rok vynakládáme, jsou vyváženy novými zážitky, radostí a pocitem z dobře vykonané práce. A každý rok přicházejí momenty zadostiučinění, úlevy a hrdosti z rozesmátých dětských tváří, z poděkování od rodičů a z obdivných názorů známých a kamarádů.

Máme za sebou nejnabitější rok naší činnosti. Máme za sebou brigádu, dvě stavění a dvě bourání základny, tři tábory, v souhrnném trvání jednoho měsíce, pro děti od 1,5 do 15ti let. Máme za sebou tábor s ranní jinovatkou, tábor zalitý sluncem i tábor zalitý deštěm.

Rok od roku je těžší nalézt čas, energii a nápady, jak vše zvládnout. Jsem velmi hrdý, že tvoříme partu, která nakonec najde motivaci a sílu tábory nejen uspořádat, ale hlavně s nadšením prožít a připravit tak dětem zážitky, které by jinde těžko hledaly. Vytrvejte!

Přeji všem dětem přínosný rok ve škole. Za rok na viděnou!

Honza Gregor