Milé děti, vážení rodiče, kamarádi,

Každým rokem je to stejné. Přijde poslední den tábora, ranní odjezdy dětí, mumraj, úklid, první odnošené podlážky a pak už jen další nošení, ukládání, balení, nakládání a odjezd. Trochu smutný, trochu s úlevou očekávaný. Teprve čas utříbí vzpomínky a pocity.

První dojmy jsou však upřímné a většinou neomylné. Přeji si, aby i u vás byly co nejpozitivnější. Kvůli dětem, kvůli všem, kteří týdnu v Údolí ticha věnují tolik úsilí, času a energie. Vím, že je to rok od roku těžší.

Děkuji vám! Za krásný tábor. Za podporu, kterou našemu snažení věnujete. Děkuji vám  jménem všech, kteří tábor s nadšením připravili.

Za rok na viděnou!
Honza Gregor
vedoucí tábora