Milé děti, vážení rodiče, kamarádi.

Tak jak se tábor Sluníčko postupem let usazuje v našich prázdninových kalendářích, si uvědomuji závazek, který tímto vzniká. Závazek připravit pro děti krásný týden naplněný dobrodružstvím, soutěžením a radostí. Závazek postarat se o děti, pro něž je to mnohdy první zkouška opravdové samostatnosti. Jsem pyšný na pověst, kterou táboru budujeme a která vašich reakcí, vzkazů a poděkování stále posiluje. I to je závazek do dalších let.
Děkuji vám za krásný tábor, podporu a spolupráci, kterou našemu táboření věnujete. Za všechny, kteří tábor připravili a odmakali.

Za rok na viděnou!

Honza Gregor
vedoucí tábora