Pokyny pro platbu poukazu LDT SLUNÍČKO 2014 převodem na Bú

Pokyny pro platbu poukazu LDT SLUNÍČKO 2014 převodem na Bú dětské organizace SLUNCE Ondřejov – nutno zaplatit do 31.05.2014:

– Částka za 1 ks poukazu: 1.400,- Kč
– Číslo účtu: 25165 25165/5500. (Raiffeisenbank, a.s.)
– Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte
– Do AV (textového) pole uveďte: Příjmení a jméno dítěte

(14.05.2014)