Přihlášky budou už v pondělí 31.03.2014

Distribuce přihlášek na oba tábory (SLUNCE a SLUNÍČKO) začne již v podělí 31.03.2014

Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte zajišťuje pouze osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově ve školní družině, nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou na kontaktní adresu:

DO SLUNCE
Na Městečku 127
281 67  Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

(28.03.2014)