Přihlášky budou již dnes 29. 03. 2015 večer

Distribuce přihlášek na všechny tábory (SLUNEČNICE, SLUNCE a SLUNÍČKO) začne již 29.03.2015 večer.

Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte pro tábory SLUNCE  a Sluníčko bude zajišťovat osobně paní Blanka Kyclerová v Ondřejově pouze však ve školní družině, dále mohou být předány, nebo zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou na kontaktní adresu:

DO SLUNCE
Na Městečku 127
281 67  Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

🙂

Výdej a příjem vyplněných originálů přihlášek pro tábor SLUNEČNICE zajišťuje pouze osobně paní Lucie Vaňková, nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale pouze klasickou poštou. Pro osobní předání i zaslání poštou je platná adresa:

Lucie Vaňková
Lensedly 12
251 65 Ondřejov

I zde platí, že:

!!! Přihlášky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky, které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány.
Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi Náležitostmi.

(poslední aktualizace 29.03.2015)