DISTRIBUCE přihlášek byla zahájena

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  – v části Aktuální formuláře pro rok 2019 (Pravé boční menu dole).

► Tábor SLUNEČNICE 2019 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 23. 06.2019 do pátku 28. 06. 2019 tj. 5 dní.  Cena poukazu byla stanovena na:  900,- Kč každé dítě   1.100,- Kč každý plnoletý
– Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi, především předškolního věku (3-6 let). Primárně pro ně bude program připraven. Po dohodě s hlavní vedoucí tábora je možná i účast dítěte jiného věku.

► Tábor SLUNCE 2019 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 29.06.2019 do soboty 13.07.2019tj.15 dnů.  Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč
– Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

► Tábor SLUNÍČKO 2019 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 18.08.2019 do soboty 24.08.2019tj. 7 dní.  Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč
– Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  – v části Aktuální formuláře pro rok 2019 (Pravé boční menu dole).

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete  v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“.
Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49 (Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:30 – tedy v době otevíracích hodin obchodu)

Nebo mohou být odevzdány osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s.
Na Městečku 127
281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte (pro tábory SLUNCE a SLUNÍČKO), které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. 

Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro tábory SLUNCE a SLUNÍČKO, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 26.04.2019 – pokud nebude kapacita jednotlivých táborů naplněna – bude distribuce přihlášek pokračovat až do zahájení takového tábora anebo naplnění jeho kapacity.
V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně anebo korespondenčně na výše uvedenou kontaktní adresu.

UPOZORŇUJEME:
že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je nově Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Případné dotazy vám rád zodpoví pověřený hospodář spolku Vítězslav Bumba buď přes kontaktní formulář, nebo tel. 602 434 576.

Aktualizováno: 01.04.2019