Přihlášky na tábory v roce 2021

DISTRIBUCE přihlášek ukončena. Přihlášky přijímáme pouze po předchozí dohodě emailem na pozice náhradníků.

Aktualizace k 17.5.2021 (18hod) evidujeme přihlášek:

  • SLUNEČNICE: 24x – kapacita ZAPLNĚNA přihlášky již evidujeme pouze na pozice náhradníků. Seznam přihlášených dětí na tábor naleznete v seznamu dětí tábora SLUNEČNICE 2021.
  •  
  • SLUNCE: 70x + 6x náhradník – kapacita ZAPLNĚNA přihlášky již evidujeme pouze na pozice náhradníků. Seznam přihlášených dětí na tábor naleznete v seznamu dětí tábora SLUNCE 2021.
  •  
  • SLUNÍČKO 24x + 2x náhradník – kapacita ZAPLNĚNA přihlášky již evidujeme pouze na pozice náhradníků.  Seznam přihlášených dětí na tábor naleznete v seznamu dětí tábora SLUNÍČKO 2021.

 

 Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  

► Tábor SLUNEČNICE 2021 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 20.6.2021 do pátku 25.06.2021 tj. 5 dnů. Pokud nám situace dovolí. Přihlášky budou distribuované a přihlášení je po dohodě s hlavní vedoucí Danou Caltovou. Vyčkejte prosím na červnovou situaci. Vzhledem k účasti i rodičů na táboře se může stát, že tento rok tábor neproběhne. Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi, především předškolního věku 3 – 6 let.

► Tábor SLUNCE 2021 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 3.7.2021 do soboty 17.07.2021 tj.15 dnů.  Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč – Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy. Děti budou v oddílech rozdělených na kluky a holky a podle věku.

► Tábor SLUNÍČKO 2021 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 15.8.2021 do soboty 21.8.2021 tj. 7 dní.  Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč – Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

 Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  

Přihlášky na tábor (Informace o jednotlivých táborech si prosím přečtěte na odkazech výše):

Vzhledem k loňskému přetlaku přihlášek zveřejňujeme pravidla pro přijímání dětí na náše tábory:

Konečné přijetí dítěte nezáleží pouze na pořadí přihlášek, které je jedním z hlavních kritérií, ale i na možnostech personálu a oddílovém a táborovém obsazení.

  1. Berte prosím na vědomí, že jsou přednostně přijímány rodinní příslušníci pracovníků DO Slunce. (Bez nich by tábor nešel uskutečnit 😊)
  2. Po vybrání a kontrole všech náležitostí přihlášky, včetně kontroly posudku o zdravotní způsobilosti naší zdravotnicí postupují děti do oddílů v pořadí, v jakém byla přihláška přijata až do naplnění kapacity jednotlivých oddílů.

Na webu bude zveřejněn seznam přijatých dětí (kontrola přihlášek zdravotnicí a rozdělení do oddílů proběhne po naplnění kapacity tábora, případně uzávěrce přihlášek). O přijetí vašeho dítka vás budeme informovat také emailem.

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“. Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a platných posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49 Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:00 hodin – tedy v době otevíracích hodin obchodu.

Nebo mohou být zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na adresu uvedenou v přihlášce:

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte (pro tábory SLUNCE a SLUNÍČKO), které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. 

Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro tábory SLUNCE a SLUNÍČKO, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

V případě naplnění kapacity oddílů je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatého účastníka bude ze seznamu náhradníku vybrána náhrada za účastníka odhlášeného.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 14.05.2021 – pokud nebude kapacita jednotlivých táborů naplněna – bude distribuce přihlášek pokračovat až do zahájení takového tábora anebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně anebo korespondenčně na uvedenou kontaktní adresu v přihlášce.

 

Případné dotazy vám rádi zodpovíme přes kontaktní formulář.