Propozice k odjezdu na LDT SLUNCE

V prvé řadě potvrzujeme, že LDT SLUNCE 2018 se uskuteční a proběhne v plánovaném termínu, tedy od soboty 30.6.2018 do soboty 14.7.2018. 

Jak jsme Vás již informoval na schůzce rodičů a následně i e-mailem, bude doprava dětí na tábor  letos tradičně z Ondřejova – autobusy.

Sraz k odjezdu na tábor bude 30.06.2018 v 08:00 hodin před školou v Ondřejově. Přistavená „Avie“ na kufry bude tamtéž. Prezentace, přebírání dětí a zdravotní prohlídka bude  ve  škole.
Předpokládaný odjezd autobusů na tábor je v 9:00 hodin

Před odjezdem prosím věnujte zvýšenou pozornost vším a příbuzným breberkám žijícím ve vlasech. Děti budou při odjezdu prohlédnuty zdravotnicí a stejně jako jiné infekční choroby ani vši nejsou na našem táboře vítány a proto děti, které je budou mít, nebudou na tábor přijaty. 

Nezapomeňte také prosím vyplnit a odevzdat při prezentaci PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, dále pak kartičku (kopii) Zdravotní pojišťovny. Bez těchto dokumentů nemůže být dítě na tábor přijato.

Pro úplnost doplňuji, že ostatní DŮLEŽITÉ INFORMACE a seznam s DOPORUČENÝM VYBAVENÍM můžete nalézt na uvedených odkazech po kliknutí na podtržený text. A nebo jsou umístěny zde vpravo dole v části aktuální formuláře.

Nezapomeňte také na Plášť, který by mělo mít každé dítě:Dále připomínáme, že
• v případě zdravotních problémů v průběhu tábora, může být dítě na doporučení ošetřujícího lékaře převezeno po dohodě s zákonnými zástupci domů a tím ukončen pobyt na táboře
• v případě hrubé nekázně může být dítě vedoucím tábora vyloučeno a na náklady rodičů dopraveno domů bez nároku na vrácení ceny poukazu
• jiný předčasný odjezd dítěte z tábora je nežádoucí, o případném jiném odjezdu rozhoduje vždy vedoucí tábora a dítě bude i v tomto případě předáno jen zákonnému zástupci, nebo osobě jím prokazatelně (písemně) zplnomocněné.