Propozice k odjezdu na tábor SLUNCE 2014

Sraz účastníků před odjezdem je v sobotu 28.06.2014 v 8.00 hodin před školou v Ondřejově
• následně bude provedena preventivní zdravotní prohlídka všech účastníků
• odjezd na tábor autobusem je plánován na 9.00 hodinu od školy
• nástupní oblečení – podle počasí (v baťohu pláštěnka, holínky)
• v den nástupu musí být odevzdáno pořadatelům Prohlášení rodičů dítěte, (vyplněné ve všech kolonkách) a průkaz zdravotní pojišťovny (nebo jeho kopie)

Připomínáme, že
• v případě zdravotních problémů v průběhu tábora, může být dítě na doporučení ošetřujícího lékaře převezeno po dohodě s zákonnými zástupci domů a tím ukončen pobyt na táboře
• v případě hrubé nekázně může být dítě vedoucím tábora vyloučeno a na náklady rodičů dopraveno domů bez nároku na vrácení ceny poukazu
• jiný předčasný odjezd dítěte z tábora je nežádoucí, o případném jiném odjezdu rozhoduje vždy vedoucí tábora a dítě bude i v tomto případě předáno jen zákonnému zástupci, nebo osobě jím prokazatelně (písemně) zplnomocněné

(20. 6. 2014)