Schůzka rodičů dětí na LDT SLUNCE 2017

Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNCE 2017 se uskutečnila ve čtvrtek 18. května 2017 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově.

Na této schůzce byly podány veškeré informace o táboře – včetně letos mimořádných propozic odjezdu na tábor vlakem z Chocerad

Rodičům bylo předáno PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, které se bude odevzdávat vyplněné v den odjezdu na tábor, dále pak DŮLEŽITÉ INFORMACE a seznam s DOPORUČENÝM VYBAVENÍM.

Dále zde bylo také možno zaplatit cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si „Fakturu“ pro firmu pro platbu převodem na Bú.

Pokyny rodičům pro platbu poukazu LDT SLUNCE 2017 převodem na transparentní Bú Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s. – nutno zaplatit do 31.05.2017:

– Částka za 1 ks poukazu: 3.000,- Kč
– Číslo transparentního účtu: 39601 39601/2010 (Fio banka, a.s.)
– Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte
– Nebo do AV (textového) pole uveďte: Příjmení a jméno dítěte

Rodičům byl také představen osobně hospodář Vítězslav Bumba a zdravotnice MUDr. Veronika Moravcová.