Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNÍČKO 2014

Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNÍČKO 2014 se uskutečnila v úterý 20. května 2014 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově.

Na této schůzce byly podány veškeré informace o táboře, rodičům bylo předáno PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, které se bude odevzdávat vyplněné v den příjezdu na tábor, dále pak DŮLEŽITÉ INFORMACE a seznam s DOPORUČENÝM VYBAVENÍM.

Dále zde bylo také možno zaplatit cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si „Fakturu“ pro firmu pro platbu převodem na .

Pokyny pro platbu poukazu LDT SLUNÍČKO 2014 převodem na Bú dětské organizace SLUNCE Ondřejov – nutno zaplatit do 31.05.2014:

– Částka za 1 ks poukazu: 1.400,- Kč
– Číslo účtu: 25165 25165/5500. (Raiffeisenbank, a.s.)
– Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte
– Do AV (textového) pole uveďte: Příjmení a jméno dítěte

Rodičům byl také představen osobně mimo jiných hlavní vedoucí Jan Gregor, zdravotnice Veronika Bečková, kuchařka Zdena Šebková a hospodář Vítězslav Bumba.