Schůzka rodičů přijatých dětí na TRD SLUNEČNICE 2015

Schůzka rodičů přijatých dětí na TRD SLUNEČNICE 2015 se uskutečnila ve čtvrtek 7. května 2015 od 18:00 hodin v kulturním domě Lensedly.

Na této schůzce byly podány veškeré informace o táboře, rodičům bylo předáno PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, které se bude odevzdávat vyplněné v den odjezdu na tábor, dále pak DŮLEŽITÉ INFORMACE a seznam s DOPORUČENÝM VYBAVENÍM.

Dále zde bylo také možno zaplatit cenu poukazu v hotovosti a vyzvednout si „Fakturu“ pro firmu pro platbu převodem na .

Pokyny rodičům pro platbu poukazu TRD SLUNEČNICE 2015 převodem na transparentní Bú Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s. – nutno zaplatit do 31.05.2015:

Souhrnná částka za poukaz bude součtem: 500,- Kč za každé dítě a 700,- Kč za každého plnoletého účastníka
– Číslo transparentního účtu: 25165 25165/5500. (Raiffeisenbank, a.s.)
– Variabilní symbol: Rodné číslo jednoho dítěte
– Nebo do AV (textového) pole uveďte: Příjmení a jméno dítěte nebo rodiny

Rodičům byla také představena osobně hlavní vedoucí Lucie Vaňková, kuchařka Zdena Šebková a hospodář Vítězslav Bumba.