Cenu pobytu na LDT SLUNCE a SLUNÍČKO je nutno zaplatit do 31.05.2013

Důrazně upozorňujeme rodiče, že platbu za cenu pobytu na LDT SLUNCE 2013 a SLUNÍČKO 2013 je nutno provést nejpozději do pátku 31. května 2013.

V případě nedodržení termínu zaplacení, nebude dítě na tábor přijato a na jeho místo nastoupí náhradník, nebo náhradnice.