DISTRIBUCE přihlášek byla zahájena

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  – v části Aktuální formuláře pro rok 2020 (Pravé boční menu dole).

► Tábor SLUNCE 2020 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 27.06.2020 do soboty 11.07.2020 tj.15 dnů.  Cena poukazu byla stanovena na 3.000,- Kč – Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

► Tábor SLUNÍČKO 2020 Kletečná se uskuteční v termínu od neděle 16.08.2020 do soboty 22.08.2020 tj. 7 dní.  Cena poukazu byla stanovena na 1.400,- Kč – Tento tábor je určen výhradně pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.

Přihlášky jsou ke stažení pouze na adrese www.slunce.net  – v části Aktuální formuláře pro rok 2020 (Pravé boční menu dole).

Přihláška je koncipována jako vyplnitelný formulář – proto jí prosím načtěte a otevřete  v počítači a vyplňte ve všech kolonkách. K pohybu po jednotlivých polích formuláře můžete použít na klávesnici vašeho PC „Tabulátor“ nebo „šipky“. Teprve po vyplnění, tedy následně přihlášku vytiskněte – pomůžete tím urychlení zpracování, protože vyplněné údaje v počítači budou čitelnější než ty ručně psané. Děkujeme.

Příjem vyplněných originálů přihlášek a letos vystavených (aktuálních) posudků o zdravotní způsobilosti dítěte bude realizován do připravené „schránky“ v prostorách obchodu Potraviny Flop SENFT v Ondřejově, nám. 9. května 49 Schránka bude přístupná každý všední den v čase 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 11:00 hodin – tedy v době otevíracích hodin obchodu.

Nebo mohou být odevzdány osobně, či zaslány korespondenčně, ale jen klasickou poštou pouze na kontaktní adresu:

Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s. Na Městečku 127 281 67 Stříbrná Skalice

!!! Přihlášky a posudky poslané prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány !!!

Závazné přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti dítěte (pro tábory SLUNCE a SLUNÍČKO), které nebudou v originálním provedení a nebudou mít všechny požadované náležitosti nebudou akceptovány. 

Přijaty a zaevidovány do pořadí budou až od momentu, kdy budou předány – zaslány kompletní a se všemi náležitostmi. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro tábory SLUNCE a SLUNÍČKO, který musí být podán zároveň s přihláškou, vyplní na náklady rodičů příslušný dětský lékař.

V případě naplnění kapacity je každá další přijatá přihláška zařazena v pořadí jak přišla do seznamu „NÁHRADNÍKŮ“ a v případě odhlášení již přijatého účastníka vždy první v pořadí náhradníků postupuje na uvolněné místo.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 14.06.2020 – pokud nebude kapacita jednotlivých táborů naplněna – bude distribuce přihlášek pokračovat až do zahájení takového tábora anebo naplnění jeho kapacity. V takovém případě se však přihlášky budou již odevzdávat pouze po dohodě a to osobně anebo korespondenčně na výše uvedenou kontaktní adresu.

UPOZORŇUJEME: že v souladu s odst. 3) § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění doplňků a změn je sice Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 24 měsíců od data jeho vydání, ale s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a doporučení hygieniků MUSÍ BÝT LETOS POSUDEK AKTUÁLNÍ – tedy vystaven v letošním roce.
Případné dotazy vám rád zodpovíme přes kontaktní formulář.

Distribuce přihlášek zahájena

Aktualizováno: 26.05.2020