Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNÍČKO 2011

Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNÍČKO 2010 se uskuteční ve čtvrtek 12.května 2011 od 18:30 hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově.

Na této schůzce budou podány podrobné informace o této zotavovací akci.
Bude také představen osobně hlavní vedoucí Jan Gregor, zdravotnice Veronika Bečková a hospodář Vítězslav Bumba