Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNÍČKO 2012

Schůzka rodičů přijatých dětí na LDT SLUNÍČKO 2012 se uskutečnila v úterý 22.května 2012 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ v Ondřejově.

Na této schůzce byly podány podrobné informace o této zotavovací akci.
Byl také představen osobně hlavní vedoucí Jan Gregor, zdravotnice Veronika Bečková a hospodář Vítězslav Bumba