SDH Ondřejov

SDH Ondřejov Již v roce 1813, tedy dávno před založením prvních hasičský sborů, koupila naše obec přenosnou dřevěnou stříkačku. Pořízena byla za peníze, jež obec obdržela jako náhradu za ubytování jednoho ruského praporu pěchoty, který bojoval u Ruska proti Napoleonovi a byl v Ondřejově ubytován po 4 měsíce. Tím byl položen základ protipožární ochrany a postupně v roce 1854 a v roce 1872 byly zakoupeny další dřevěné čtyřkolové stříkačky. Ty byly obsluhovány sice vycvičenými občany, ovšem celkem nahodile a bez organizačního pořádku. Ten nastal až když byl v roce 1882 založen sbor dobrovolných hasičů.

Stanovy byly schváleny dne 12.září 1881. První valná schůze se konala 10.ledna 1882 a zvoleni byli: předsedou Josef Palma, místopředsedou a pokladníkem Antonín Rýzner. Do výboru byli zvoleni: jednatelem Jan Pešek říd. učitel, hospodářem Josef Novotný, páter Jan Hybner farář, František Šalda, Ant. Kratochvíl, Jan Chytráček; za náhradníky: Jan Krucký, Václav Drož; revisory: Josef Lejček a Josef Drastil.
Přispívajících členů bylo 86. Zakládajícími členy pak obce Kostelní Střímelice a Kaliště. Hasičský sbor v dalších letech čítal vždy 20 až 30 vycvičených členů.
Pan Hugo Demartini, mistr komenický, městský rada a velitel hasičů v Karlíně, vycvičil za svého pobytu v Ondřejově v r. 1882-1883 zdejší sbor a dne 10. února 1884 byl valnou hromadou jmenován prvním čestným členem.