Den na táboře SLUNCE 2000 11. července 2000

Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 11

vedoucí dopoledne: Monika Janoušková  (MIAMIOVÉ)
vedoucí odpoledne: Jan Gregor  (ŠAVANI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
APAČI – celodenní výlet do Humpolce – celodenní výlet do Humpolce
ARAPAHOVÉ – celodenní výlet do Humpolce – celodenní výlet do Humpolce
ČEJENI – celodenní výlet do Humpolce – celodenní výlet do Humpolce
KIKAPUJCI – celodenní výlet do Humpolce – celodenní výlet do Humpolce
MIAMIOVÉ – služba
– celodenní výlet do Humpolce
– celodenní výlet do Humpolce
TETONI – celodenní výlet do Humpolce – celodenní výlet do Humpolce
ŠAVANI – celodenní výlet do Humpolce – celodenní výlet do Humpolce
– služba