Den na táboře SLUNCE 2000 12. července 2000

Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 12

vedoucí dopoledne: Jan Gregor  (ŠAVANI)
vedoucí odpoledne: Luděk Řezba  (TETONI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
APAČI – oprava žbrdlení – celotábprová hra
– zdobení hábitů
ARAPAHOVÉ – dokončovací práce na pisoarbudce – celotábprová hra
– zdobení hábitů
ČEJENI – úklid tábora – celotábprová hra
– zdobení hábitů
KIKAPUJCI – rozvoz kamení do jam – celotábprová hra
– zdobení hábitů
MIAMIOVÉ – zrušení hřiště – celotábprová hra
– zdobení hábitů
TETONI – příprava dříví – služba
– celotábprová hra
– zdobení hábitů
ŠAVANI – služba – celotábprová hra
– zdobení hábitů