Den na táboře SLUNCE 2000 4. července 2000

Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 4

vedoucí dopoledne: Monika Janoušková  (MIAMIOVÉ)
vedoucí odpoledne: Jan Gregor  (ŠAVANI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
APAČI – úklid za stanama
– příprava ohniště
– tajný výlet
ARAPAHOVÉ – generální oprava šachového sezení – koupání
– celotáborová hra
ČEJENI – příprava dříví – tajný výlet
KIKAPUJCI – oprava střech na ARO – koupání
– celotáborová hra
MIAMIOVÉ – služba – koupání
– celotáborová hra
TETONI – budování přehrady – koupání
– celotáborová hra
ŠAVANI – příprava dříví služba

 

Rozpis hlídek

vedoucí dne a noci: Jan Gregor (ŠAVANI)

od – do
jména členů hlídky
15 – 17 Mikoláš Daniel Mikoláš Ondřej
17 – 19 Těhník Petr Zeman Zdeněk
19 – 21 Kvapil Ondřej Latiny Dominik
21 – 23 Sadílek Zdeněk Šebek Miroslav
23 – 01 Vaněk Jan Vaněk Tomáš
01 – 03 Procházka Miroslav Bubeník Jiří
03 – 05 Zeman Zdeněk Těhník Petr
05 – 07 Mikoláš Daniel Kvapil Ondřej
07 – 09 Šebek Miroslav Sadílek Zdeněk
09 – 11 Kvapil Ondřej Latiny Dominik
11 – 13 Vaněk Tomáš Vaněk Jan
13 – 15 Procházka Miroslav Bubeník Jiří
hlídka vzbudí dle rozpisu:
hodina jméno
6.00 Kuchařky