Den na táboře SLUNCE 2000 5. července 2000

Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 5

vedoucí dopoledne: Jan Gregor  (ŠAVANI)
vedoucí odpoledne: Jan Šafra  (ČEJENI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
APAČI – celodenní výlet – celodenní výlet
ARAPAHOVÉ – celodenní výlet – celodenní výlet
ČEJENI – celodenní výlet – celodenní výlet
KIKAPUJCI – celodenní výlet – celodenní výlet
MIAMIOVÉ – celodenní výlet – celodenní výlet
TETONI – celodenní výlet – služba
– celodenní výlet
ŠAVANI – služba
– celodenní výlet
– celodenní výlet