Den na táboře SLUNCE 2000 6. července 2000

Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 6

vedoucí dopoledne: Luděk Řezba  (TETONI)
vedoucí odpoledne: Jan Beránek  (APAČI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
APAČI – příprava dříví – služba
ARAPAHOVÉ – budování pisoarové budky – koupání
– celotáborová hra
– fotbal
ČEJENI – tajný výlet – koupání
– celotáborová hra
– fotbal
KIKAPUJCI – dokončovací práce na střeše na ARO – tajný výlet
MIAMIOVÉ – příprava dříví – tajný výlet
TETONI – služba – koupání
– celotáborová hra
– fotbal
ŠAVANI – tajný výlet – koupání
– celotáborová hra
– fotbal