Den na táboře SLUNCE 2000 8. července 2000

Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 8

vedoucí dopoledne: Jan Šafra  (ČEJENI)
vedoucí odpoledne: Martina Ambrožová  (KIKAPUJCI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
APAČI – tajný výlet – příprav scének k slavnostnímu ohni
– celotáborová hra
ARAPAHOVÉ – příprava táborové hranice – příprav scének k slavnostnímu ohni
– celotáborová hra
ČEJENI – služba – příprav scének k slavnostnímu ohni
– celotáborová hra
KIKAPUJCI – příprava loučí – služba
– příprav scének k slavnostnímu ohni
– celotáborová hra
MIAMIOVÉ – příprava „čapčí“ – příprav scének k slavnostnímu ohni
– celotáborová hra
TETONI – tajný výlet – příprav scének k slavnostnímu ohni
– celotáborová hra
ŠAVANI – příprava „čapčí“ – příprav scének k slavnostnímu ohni
– celotáborová hra