Den na táboře SLUNCE 2000 9. července 2000

Denní rozkaz SLUNCE 2000  číslo 9

vedoucí dopoledne: Martina Ambrožová  (KIKAPUJCI)
vedoucí odpoledne: Zdeněk Vaněk  (ARAPAHOVÉ)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
APAČI – olympiáda – olympiáda
ARAPAHOVÉ – olympiáda – služba
– olympiáda
ČEJENI – olympiáda – olympiáda
KIKAPUJCI – služba
– olympiáda
– olympiáda
MIAMIOVÉ – olympiáda – olympiáda
TETONI – olympiáda – olympiáda
ŠAVANI – olympiáda – olympiáda
Přehled nemocných:
Miloš Fenzel – Podmínečné vyloučení z tábora a následné přeřazení z oddílu ARAPAHOVÉ do oddílu ŠAVANI

 

Rozpis hlídek

vedoucí dne a noci: Zdeněk Vaněk (ARAPAHOVÉ)

od – do
jména členů hlídky
15 – 17 Havlíček Jan Kliment Libor
17 – 19 Langr Martin Sedláček Josef
19 – 21 Podroužek Lukáš Král Michal
21 – 23 Štěpina Jakub Povýšil Tomáš
23 – 01 Klvaňa Tomáš Vaněk Zdeněk
01 – 03 Kliment Libor Havlíček Jan
03 – 05 Sedláček Josef Langr Martin
05 – 07 Štěpina Jakub Povýšil Tomáš
07 – 09 Štěpina Jakub Povýšil Tomáš
09 – 11 Sedláček Josef Langr Martin
11 – 13 Podroužek Lukáš Král Michal
13 – 15 Klvaňa Tomáš Vaněk Zdeněk
hlídka vzbudí dle rozpisu:
hodina jméno
6.00 Kuchařky
6.00 Zdeněk
6.20 Míra