VESTEVNICE 2000 (30. 7. 2000 – 6. 8. 2000)

Tento tábor je tradiční akcí pro ty, kteří se již nemohou pro svůj pokročilejší věk zúčastnit ostatních – klasických dětských táborů.
*
Možná, že i dalším důvodem účasti je poznání svých vlastních výkonových možností a schopností, protože nároky kladené na jednotlivé frekventanty jsou náročné a mnohý z nich si při jejich naplňování sáhne až na dno svých sil.