Den na táboře DOMEČEK 2001 18. července 2001

Denní rozkaz DOMEČEK 2001 číslo 5

vedoucí dopoledne: Míra Valenz  (JAGUÁŘI)
vedoucí odpoledne: Katka Polívková  (AMAZOŇÁCI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
PONKOVÉ – rovnání a nošení kamenů na obrubníky k záchodům 7. a 8. PANAMA
PINGUINOVÉ – práce na přehradě
– vysušování cest pískem
7. a 8. PANAMA
JAGUÁŘI – štípání a řezání dřeva
– služba v kuchyni
– příprava značek na nástupy
7. a 8. PANAMA
AMAZOŇÁCI – úklid po tábořišti a okolo ohniště 7. a 8. PANAMA
Další informace:
Ve středu dopoledne se opět pilně pracovalo. Po obědě a odpoledním klidu vyrazily oddíly za dalším dobrodružstvím. Hrála se hra MISIONÁŘ. Účelem bylo co nejrychleji dorazit po fáborkách do Misionářova příbytku. Hra se vydařila zejména oddílu Jaguárů, kteří vtipně maskovanými dráhami přes cestu a jinými různými pastmi značně zpomalili postup ostatních oddílů. Za zmínku stojí postup Dana, který několik zlomenin dopravil na marodku. Na 2. místě skončili Amazoňané, 3. Ponkové a 4. Pinguini. Poté se hrála hra PÁTRÁNÍ PO ČÍSLECH, ve které měli vybraní jedinci z různých oddílů předem určená čísla (např. všechna sudá). Vítězi se stali Amazoňané, kteří bystře do výbavy přibalili černý fix, jímž náhodně nalezená čísla upravili dle potřeby. 2. skončili Ponkové, 3. Pinguini a 4. Jaguáři. U některých Jaguárů se bohužel projevila neznalost zajímavých čárek, kterým se někdy také říká čísla. U Jaguárů z toho byly vyvozeny důsledky a zavedena tvrdá kázeň. Až příští soutěže ukážou, jak bylo toto opatření účinné. CREATED BY: Drsňák